Θερινό Σχολείο για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

Θερινό Σχολείο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα»
Μάιος 29, 2019
Ολοκλήρωση 1ου Θερινού Σχολείου «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» του ΕΑΠ
Ιούλιος 29, 2019

Θερινό Σχολείο για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

Θερινό Σχολείο ΕΕΥΕΜ 2019 με τίτλο:

 «Από το Διαδίκτυο της Πληροφορίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Θερινό Σχολείο με τίτλο «Από το Διαδίκτυο της Πληροφορίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων», που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) σε συνεργασία με το εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων & Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων (DSMC Lab) της Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας του ΕΑΠ και τη λέσχη προγραμματισμού Coderdojo Πάτρας στις εγκαταστάσεις του ΕΕΥΕΜ.

Το Θερινό Σχολείο πραγματοποιήθηκε από την 1η Ιουλίου έως την 5η Ιουλίου 2019 κατόπιν πρόσκλησης του 1ου ΚΕΣΥ Αχαΐας και απευθυνόταν σε μαθητές 1ης Λυκείου. Είχε στόχο την παρουσίαση μιας σειράς τεχνολογιών σχετικές με τη δυνατότητα χρήσης εφαρμογών του Διαδικτύου για άντληση πληροφοριών με σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους αλλά και σύγχρονες εφαρμογές σχεδιασμού και ανάπτυξης δικτύων αισθητήρων ως βασικών συστατικών έξυπνων εφαρμογών για διασύνδεση μηχανών μεταξύ τους και την ανάπτυξη του ονομαζόμενου Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με μια σειρά από τεχνολογίες αιχμής όπως διαδικτυακές εφαρμογές και πρωτόκολλα, μικροελεγκτές, αναλυτές πρωτοκόλλου δικτύου, αισθητήρες, κ.α. με στόχο να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να είναι ανταγωνιστικοί σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.

Την πρώτη ημέρα οι μαθητές ασχολήθηκαν με την εκμάθηση της σύνταξης ιστοσελίδων με την γλώσσα HTML έτσι ώστε να κατανοήσουν τα βασικά δομικά στοιχεία μιας διαδικτυακής εφαρμογής. Τη δεύτερη μέρα οι μαθητές έκαναν χρήση εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα υπολογιστών, τα αντίστοιχα πρωτόκολλα και πιθανές ευπάθειες εφαρμογών που μπορεί να οδηγήσουν στην αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων. Την τρίτη μέρα έγινε εισαγωγή στην πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών Arduino, όπου οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να μάθουν τα βασικά χαρακτηριστικά του μικροελεγκτή, της πλακέτας Arduino UNO καθώς και τα βασικά στοιχεία προγραμματισμού μέσω του περιβάλλοντος του Arduino IDE. Την τέταρτη ημέρα οι μαθητές ασχολήθηκαν περαιτέρω με βασικές έννοιες όπως αυτές των αναλογικών και των ψηφιακών σημάτων και για την καλύτερη κατανόηση προγραμμάτισαν συστήματα με αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας μέσω της πλατφόρμας Arduino βασισμένη σε ένα σενάριο εφαρμογής έξυπνης γεωργίας. Τέλος την Πέμπτη ημέρα ολοκλήρωσαν το μοντέλο συγκέντρωσης των δεδομένων με το μοντέλο του υπολογιστικού νέφους και του Διαδικτύου των Πραγμάτων με τη εκμάθηση διαχείρισης των τιμών καταγραφής από αισθητήρες και την ανακατεύθυνση τους μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κάνοντας χρήση του μοντέλου client server.

Το Θερινό Σχολείο επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν μαθητές που ενδιαφέρονται για θέματα νέων τεχνολογιών και Διαδικτύου των πραγμάτων στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του ΕΕΥΕΜ με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας (Αρ.Πρωτ.ΕΑΠ-ΕΕΥΕΜ:2292-18/10/2012) και προέρχονται από σχολεία της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας.