Άρθρα-Οδηγοί-Μελέτες

Οδηγός

Δημιουργία Εξετάσεων μέσω Quiz χρησιμοποιώντας το Moodle

Μάιος 2020

Οδηγός

Ψηφιοποίηση υλικού με
εφαρμογές σάρωσης από το κινητό

Μάιος 2020

Μελέτη Περίπτωσης

Η εμπειρία χρήσης της πλατφόρμας Moodle στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μάρτιος 2020

Οδηγός

Δημιουργία βιντεοδιάλεξης με τη χρήση PowerPoint

Μάρτιος 2020

Άρθρο

ΜΟΟC – Η νέα εποχή στην εκπαίδευση

Φεβρουάριος 2020

Παρουσίαση

Το Moodle στο ΕΑΠ -
Νέα Προγραμμάτα Σπουδών

Νοέμβριος 2018