Συστήματα & Εφαρμογές

Συστήματα & Εφαρμογές


Ανενεργά συστήματα & υπηρεσίες


image044-300x200

Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Υλικού

image046-300x200

Σύστημα Διαχείρισης της Δράσης Βελτίωσης του Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΑΠ

image028-300x200

Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

image050-300x200

Σύστημα Ticketing

image049

Ψηφιακό Αποθετήριο Εγγράφων ΕΕΥΕΜ

image009-300x200

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας