Τομέας Συστημάτων και Τεχνολογίας (ΤΟΣΥΣΤ)

Αντικείμενο Τομέα

Αντικείμενο του Τομέα Συστημάτων και Τεχνολογίας (ΤΟΣΥΣΤ) είναι η επιλογή, η εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων ΤΠΕ στους άξονες δραστηριοποίησης του ΕΕΥΕΜ με έμφαση στον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός Κοινού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Χώρου (ΚΟΨΕΧ) Εκπαίδευσης. Ο ΤΟΣΥΣΤ ασχολείται και με τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων στη χρήση υποδομών νέφους (cloud) και με την ανάλυση της ψηφιακής μάθησης (learning analytics) για να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και το περιεχόμενο που αναπτύσσουν οι ΤΟΜΕΜ και ΤΟΜΑΠΣ.

Στις δραστηριότητες του ΤΟΜΕΜ περιλαμβάνονται:

  • η διερεύνηση μεθοδολογιών και εργαλείων εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής αξιολόγησης
  • η έρευνα και μελέτη προτύπων και μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, μεθοδολογιών και γενικών σχεδίων μάθησης, η έρευνα διαδικασιών μετατροπής των αρχών της μάθησης και της διδασκαλίας σε καθορισμένα σχέδια για εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες, πηγές πληροφορίας και αξιολόγησης
  • η εκπόνηση μελετών και η ανάλυση αναγκών σε ΤΠΕ και υπηρεσίες
  • η συγγραφή προδιαγραφών υπηρεσιών ΤΠΕ
  • η διερεύνηση και αξιολόγηση νέων ΤΠΕ
  • η εισήγηση για την προμήθεια συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών
  • η εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών
  • η ανάπτυξη εκπαιδευτικών υπηρεσιών για συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών
  • η εκπαίδευση των χρηστών συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ
  • η υλοποίηση δράσεων διάδοσης της χρήσης συστημάτων και υπηρεσιών ΤΠΕ

Ο ΤΟΣΥΤ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των εφαρμογών ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Στελέχωση

Αναστάσιος Φαναριώτης

Υπεύθυνος Τομέα
2610 36 7968 a.fanariotis@eap.gr

Επικοινωνία

Για θέματα που αφορούν τον Τομέα Συστημάτων και Τεχνολογίας, επικοινωνήστε στο: tosyst@ecomet.eap.gr