Τομέας Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού Και Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών (ΤΟΜΑΠΣ)

Αντικείμενο Τομέα

Αντικείμενο του Τομέα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών (ΤΟΜΑΠΣ) είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η αρχειοθέτηση και η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου για την υλοποίηση νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π., καθώς και η επικαιροποίηση και αναδιάρθρωση υπαρχόντων Προγραμμάτων Σπουδών, σε συνεργασία με τις ακαδημαϊκές δομές του Ιδρύματος (Κοσμητείες, ΕΠΣ, ΟΔΠ).

Στις δραστηριότητες του ΤΟΜΑΠΣ περιλαμβάνονται:

 • η καθοδήγηση στο αρχικό στάδιο σχεδιασμού μιας θεματικής ενότητας, ώστε να προτείνει και να υποστηρίξει σχεδιαστικές επιλογές, κατά την διάρκεια της υλοποίησης της
 • η παρακολούθηση και επίβλεψη της διαδικασίας ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον
 • η υποστήριξη της ομάδας ανάπτυξης θεματικής ενότητας σε θέματα αποτελεσματικής χρήσης των μέσων, ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης του διδακτικού υλικού που παράγεται
 • η διερεύνηση και αξιολόγηση τεχνολογιών και πρακτικών σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου
 • η αξιολόγηση και πιστοποίηση του εκπαιδευτικού, πληροφοριακό υλικού και του υλικού συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών
 • η μελέτη, ο σχεδιασμός και η δημιουργία προτύπων και οδηγών για το σχεδιασμό θεματικών ενοτήτων και του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού τους, αξιοποιώντας διεθνή πρότυπα και τυπολογίες
 • ο σχεδιασμός και ανάπτυξη υποστηρικτικών οδηγών και συγγραφή οδηγών καλών πρακτικών
 • η δημιουργία επιμορφωτικού υλικού και την επιμόρφωση των συντελεστών και των ακαδημαϊκών δομών τόσο στη διαδικασία ανάπτυξης των θεματικών ενοτήτων όσο και στη διαχείριση των εκπαιδευτικών εργαλείων του ΕΑΠ
 • η αξιολόγηση του σχεδιασμού και η παροχή στοιχείων για την υποστήριξη σχεδιαστικών αποφάσεων (όπως στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες, δεδομένα συστημάτων ή ανατροφοδότηση χρηστών)
 • η δημιουργία επιμορφωτικού υλικού και την επιμόρφωση των συντελεστών
 • η υποστήριξη των συντελεστών και τη μελέτη τεχνολογικών λύσεων για τη δημιουργία, την οργάνωση και τη διάθεση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
 • η προβολή και προώθηση των παραπάνω υπηρεσιών και των δράσεων του Τομέα προς την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό

Παράλληλα ο ΤΟΜΑΠΣ διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα που άπτεται των ανωτέρω δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των διαδικασιών σχεδιασμού, ανάπτυξης, αρχειοθέτησης και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου.

Στελέχωση

Ροζαλία Καλαντζή

Υπεύθυνη Τομέα
 2610 36 7743 rkalantzi@eap.gr

Χριστόφορος Καραχρήστος

2610 36 7740
karachrist@eap.gr

Θεοδώρα Κουβαρά

2610 36 7958
tkouvara@eap.gr

Νίκος Δενδρινός

2109097253
ndendrinos@eap.gr

Αναστάσιος Φαναριώτης

21610367968
afanariotis@eap.gr

Μαριάννα Σταμάτη

21610367736
marianne@eap.gr

Βασίλης Δημόπουλος

21610367973
vdimopoul@eap.gr

Για θέματα που αφορούν τον Τομέα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών, επικοινωνήστε στο: tomaps@ecomet.eap.gr