ΜΑΖΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (MOOC)

Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) 


Τίτλος Έργου

Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ

Σύνδεσμος στη σελίδα του έργου

Περιγραφή

Τo Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία στο χώρο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επενδύει στη δημιουργία και ανάπτυξη Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC) σε θεματικές περιοχές γενικού ενδιαφέροντος, που θα αναπτυχθούν από διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και θα αφορούν το ευρύ κοινό. Το ΕΕΥΕΜ σχεδιάζει και αναπτύσσει τις απαραίτητες υποδομές, διαδικασίες και πρότυπα για τη δημιουργία και τη διάθεση των MOOC. Παράλληλα, διεξάγει έρευνα που αφορά την υιοθέτηση των MOOC ως εκπαιδευτική πρακτική στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα δημόσια χρηματοδοτούμενα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στη χώρα μας.
Ευρύτερος στόχος του υποέργου είναι η εφαρμογή νέων πρότυπων εκπαιδευτικών δράσεων από το ΕΑΠ (συμπληρωματικών ως προς τις μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες και τα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών) και συγκεκριμένα η ανάπτυξη υποδομών και πρότυπης μεθοδολογίας για παροχή διαδικτυακών (online) μαθημάτων (courses), που αποσκοπούν στη μαζική (massive) συμμετοχή και ανοικτή (open) πρόσβαση στη γνώση μέσω διαδικτύου.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι, μεταξύ άλλων:

  • Αύξηση του δείκτη απήχησης του ΕΑΠ και των προγραμμάτων σπουδών τυπικής και μη τυπικής μάθησης που διοργανώνει μέσω ποιοτικής υποστήριξης της κατανεμημένης μάθησης,
  • Ενίσχυση του προφίλ των μελών ΔΕΠ/ΣΕΠ που θα συμμετάσχουν ως διευκολυντές (facilitators),
  • Ενίσχυση της συμμετοχικής μάθησης και διευκόλυνση κατανομής της γνώσης σε σημαντικά για το ΕΑΠ κοινωνικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δίκτυα,
  • Ενθάρρυνση μελλοντικών φοιτητών/τριών για την έναρξη σπουδών στο ΕΑΠ,
  • Οικονομικά οφέλη από ενδεχόμενη χρηματική συμβολή για την παρακολούθηση μαθημάτων,
  • Άνοιγμα του ΕΑΠ στην κοινωνία και στον ακαδημαϊκό χώρο,
  • Αύξηση του κύρους και της ανταγωνιστικότητας του ΕΑΠ μέσω χορήγησης αξιόπιστων πιστοποιήσεων,
  • Σύνδεση της γνώσης με την αγορά εργασίας,
  • Ενίσχυση/δημιουργία δικτύων ευρέσεως εργασίας σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα που θα αναπτυχθούν.

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΣΘΕΤ/ΕΑΠ

Χρονική Διάρκεια Έργου

Έναρξη έργου: 1 Ιανουαρίου 2019

Χρονική διάρκεια έργου: 36 μήνες

Ενημερωτική Ημερίδα 12 Φεβρουαρίου 2019

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(ΕΑΠ) στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης της ακαδημαϊκής κοινότητας για τις δράσεις που αφορούν το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα 2018-2020 του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (ΕΕΥΕΜ). Στην ημερίδα πραγματοποιήθηκε μια σύντομη παρουσίαση των υποέργων «Εικονικά & Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Εργαστηριακής Εκπαίδευσης (ΕΔΙΠ)» και «Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC)» και του πλάνου υλοποίησης αυτών.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις της ημερίδας που αφορούν το Υποέργο MOOC

Παρουσίαση έργου MOOC

Α.4 - Θ. Ορφανουδάκης - Παρουσίαση υποέργου MOOC_Page_01

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

3ptyxo_Page_1

Πρόγραμμα Ημερίδας
(12 Φεβρουαρίου 2019)

2ptyxo_Page_1