Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό

theodora

Θεοδώρα Κουβαρά

Έργο ΕΕΥΕΜ – Υποέργο 2:«Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα ΕΑΠ / Massive open online courses, MOOCs HOU (MOOC.ΕΑΠ)» – 80008.

H Θεοδώρα Κουβαρά είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Επιστήμες Αγωγής με Κατεύθυνση την Ειδική Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Διετέλεσε εξωτερική συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ από τον Οκτώβριο του 2016 έως και τον Νοέμβριο του 2017 και από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι επιστημονική συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ.  

dimsideris-150x150

Δημήτρης Σιδέρης

Έργο ΕΕΥΕΜ – Υποέργο 2:«Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα ΕΑΠ / Massive open online courses, MOOCs HOU (MOOC.ΕΑΠ)» – 80008.

Ο Δημήτρης Σιδέρης είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

149071

Γεώργιος Αναστασάκης

Έργο ΕΕΥΕΜ – Υποέργο 1:«Εικονικά & Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Εργαστηριακής Εκπαίδευσης – Οριζόντια Δράση / Virtual & Online Environments of Laboratory Education – Horizontal Action (ΕΔΙΠ.ΟΔ)»-80007.