Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό

dendrinos-150x150

Νίκος Δενδρινός

Ομάδα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης
Ανάπτυξη Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Ο Νίκος Δενδρινός είναι απόφοιτος του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου εξειδικεύτηκε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και, πιο συγκεκριμένα, στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε θέματα που αφορούν το διαδίκτυο.

theodora

Θεοδώρα Κουβαρά

Τομέας Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

H Θεοδώρα Κουβαρά είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Επιστήμες Αγωγής με Κατεύθυνση την Ειδική Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Διετέλεσε εξωτερική συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ από τον Οκτώβριο του 2016 έως και τον Νοέμβριο του 2017 και από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι επιστημονική συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ.  

papadakos_2

Χαράλαμπος Παπαδάκος

Ομάδα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης
Ανάπτυξη Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Ο Χαράλαμπος Παπαδάκος είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο διατριβής «Συλλογή και Μετατροπή Ακουστικής Ενέργειας με Έμφαση σε Χαμηλές Συχνότητες» (ΗΜΤΥ, ΠΠ, 2018).

tapeinou

Χαρά Ταπεινού

Ομάδα Ειδικών Γνωστικού Αντικειμένου
Ανάπτυξη Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Η Χαρά Ταπεινού είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ). Γνωρίζει Αγγλικά και Ρωσικά, ενώ έχει εργασθεί σε πολυεθνικές εταιρείες στο εξωτερικό στον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης υπεράκτιων εταιρειών (offshore companies).

fanariotis

Αναστάσιος Φαναριώτης

Ομάδα Τεχνικής Ολοκλήρωσης
Ανάπτυξη Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Ο Φαναριώτης Αναστάσιος είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου και ολοκληρώνει την φοίτηση του στο ΜΠΣ «Συστήματα κινητού και διάχυτου υπολογισμού». Είναι Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου ψηφιακών συστημάτων και μέσων του Ε.Α.Π. από το 2015 και από τα μέσα του 2018 απασχολείται ως ερευνητής στο ΕΕΥΕΜ.