Προσωπικό Εργαστηρίου

mairi_4

Μαίρη Μπούσια

Υπεύθυνη Συντονισμού ΕΕΥΕΜ

Η Μαίρη Μπούσια ανήκει στο προσωπικό ΙΔΑΧ του ΕΑΠ και έχει 25ετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης  σε διάφορα Τμήματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Παντείου Ανωτάτης Σχολής και έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων».

 

marian

Υπεύθυνη Τομέα
Διοικητικής & 
Τεχνικής Υποστήριξης
(ΤΟΔΙΤ)

Μαριάννα Σταμάτη

Η Μαριάννα Σταμάτη είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Πατρών με ειδίκευση στον τομέα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι διοικητικός υπάλληλος του εργαστηρίου από το 2006 με καθήκοντα που αφορούν τόσο την οργάνωση και διοίκηση του ΕΕΥΕΜ, όσο και την οικονομική διαχείριση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων του.

Υπεύθυνος Τομέα
Δημιουργίας & Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
(ΤΟΔΗΜ)

Χριστόφορος Καραχρήστος

Ο Χριστόφορος Καραχρήστος είναι απόφοιτος του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι επίσης κάτοχος του MSc του συγκεκριμένου τμήματος με τίτλο «Ψηφιακές επικοινωνίες και Δίκτυα» καθώς και του MSc με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».

ροζαλια

Υπεύθυνη Τομέα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Υλικού &
Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών
(ΤΟΜΑΠΣ)

Ροζαλία Καλαντζή

Η Ροζαλία Καλαντζή αποφοίτησε από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο τμήμα Μαθηματικών του πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» και κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

nora

Υπεύθυνη Τομέα Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών

 (ΤΟΜΕΜ)

Θεοδώρα Κουβαρά

H Θεοδώρα Κουβαρά είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Επιστήμες Αγωγής με Κατεύθυνση την Ειδική Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Διετέλεσε εξωτερική συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ από τον Οκτώβριο του 2016 έως και τον Νοέμβριο του 2017 και από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι επιστημονική συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ. Το 2021 ανέλαβε καθήκοντα στον ΤΟΜΑΠΣ.

fanariotis

Υπεύθυνος Τομέα Συστημάτων & Τεχνολογίας
(ΤΟΣΥΣΤ)

Αναστάσιος Φαναριώτης

Ο Αναστάσιος Φαναριώτης είναι απόφοιτος του Tμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου και ολοκληρώνει την φοίτηση του στο ΜΠΣ «Συστήματα κινητού και διάχυτου υπολογισμού». Είναι υπεύθυνος του Τομέα Συστημάτων και Τεχνολογίας του ΕΕΥΕΜ και Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων και Μέσων του Ε.Α.Π.

dendrinos-150x150

Νίκος Δενδρινός

Επιστημονικός Συνεργάτης
Ομάδα Ανάπτυξης Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Ο Νίκος Δενδρινός είναι απόφοιτος του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου εξειδικεύτηκε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και, πιο συγκεκριμένα, στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε θέματα που αφορούν το διαδίκτυο. Ανήκει στην ομάδα του ΤΟΜΑΠΣ.

bill

Βασίλης Δημόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΙΜ
Ομάδα Ανάπτυξης Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Ο Δημόπουλος Βασίλης είναι επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, το οποίο εντάσσεται στο ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ. Συγκεκριμένα ασχολείται με θέματα ακαδημαϊκής παιδαγωγικής και αναδιανομής καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος του MSc «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων «, με ειδίκευση την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ).