Προσωπικό Εργαστηρίου

rkalantzi

Ροζαλία Καλαντζή

Υπεύθυνη Συντονισμού ΕΕΥΕΜ

Υπεύθυνη Τομέα Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών

(ΤΟΜΕΜ)

Η Ροζαλία Καλαντζή αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο τμήμα Μαθηματικών του πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» και κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

 

mstamati

Μαριάννα Σταμάτη

Υπεύθυνη Τομέα
Διοικητικής & 
Τεχνικής Υποστήριξης
(ΤΟΔΙΤ)

Η Μαριάννα Σταμάτη είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Πατρών με ειδίκευση στον τομέα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι διοικητικός υπάλληλος του εργαστηρίου από το 2006 με καθήκοντα που αφορούν τόσο την οργάνωση και διοίκηση του ΕΕΥΕΜ, όσο και την οικονομική διαχείριση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων του

Αναστάσιος Φαναριώτης

Υπεύθυνος Τομέα
Συστημάτων και Τεχνολογίας
(ΤΟΣΥΣΤ)

Ο Αναστάσιος Φαναριώτης είναι απόφοιτος του τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου και ολοκληρώνει την φοίτηση του στο ΜΠΣ «Συστήματα κινητού και διάχυτου υπολογισμού». Είναι υπεύθυνος του Τομέα συστημάτων και Τεχνολογίας του ΕΕΥΕΜ και Επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου ψηφιακών συστημάτων και μέσων του Ε.Α.Π.

spuropoulou

Υπεύθυνη Τομέα Εκπαιδευτικού Υλικού &
Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών
(ΤΟΜΑΠΣ)

Ναταλία Σπυροπούλου

Η Ναταλία Σπυροπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, κατέχει Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και στον «Σχεδιασμό, διοίκηση και αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

karachrist

Χριστόφορος Καραχρήστος

Υπεύθυνος Δημιουργίας & Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (ΤΟΔΗΜ)

 

Ο Χριστόφορος Καραχρήστος είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι επίσης κάτοχος του MSc του συγκεκριμένου τμήματος με τίτλο «Ψηφιακές επικοινωνίες και Δίκτυα» καθώς και του MSc με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».

dendrinos-150x150

Νίκος Δενδρινός

Ομάδα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης
Ανάπτυξη Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Ο Νίκος Δενδρινός είναι απόφοιτος του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου εξειδικεύτηκε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και, πιο συγκεκριμένα, στην Ηλεκτρονική Μάθηση. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε θέματα που αφορούν το διαδίκτυο. Ανήκει στην ομάδα του ΤΟΜΑΠΣ.

theodora

Θεοδώρα Κουβαρά

H Θεοδώρα Κουβαρά είναι απόφοιτη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Επιστήμες Αγωγής με Κατεύθυνση την Ειδική Εκπαίδευση» του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Διετέλεσε εξωτερική συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ από τον Οκτώβριο του 2016 έως και τον Νοέμβριο του 2017 και από τον Δεκέμβριο του 2019 είναι επιστημονική συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ. Το 2021 ανέλαβε καθήκοντα στον ΤΟΜΑΠΣ.

tapeinou

Χαρά Ταπεινού

Ομάδα Ειδικών Γνωστικού Αντικειμένου
Ανάπτυξη Νέων Προγραμμάτων Σπουδών

Η Χαρά Ταπεινού είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ). Γνωρίζει Αγγλικά και Ρωσικά, ενώ έχει εργασθεί σε πολυεθνικές εταιρείες στο εξωτερικό στον τομέα της διοίκησης και διαχείρισης υπεράκτιων εταιρειών (offshore companies).