Προσωπικό Εργαστηρίου

nalaxiotis

Νικόλαος Αλαχιώτης

Τομέας
Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών
(ΤΟΜΕΜ)

O Νικόλαος Αλαχιώτης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτωρ του ίδιου τμήματος στον τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ από τον Οκτώβριο του 2010

fwto_kalantzi-150x150

Ροζαλία Καλαντζή

Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού &
Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών
(ΤΟΜΑΠΣ)

 Η Ροζαλία Καλαντζή αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο τμήμα Μαθηματικών του πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» και κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

IMAG0361-150x150

Ιωάννης Καλέμης

Υπεύθυνος Τομέα
Συστημάτων και Τεχνολογίας
(ΤΟΣΥΣΤ)

 O Ιωάννης Καλέμης αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του πανεπιστημίου Πατρων. Είναι επίσης κάτοχος του MSc του συγκεκριμένου τμήματος με τίτλο «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών», ενώ η μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία είχε ως αντικείμενο τον διάχυτο υπολογισμό.

jkarathan2-150x150

Ιωάννης Καραθανάσης

Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού &
Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών
(ΤΟΜΑΠΣ)

Ο Ιωάννης Καραθανάσης είναι διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Υπολογιστικά Μαθηματικά – Πληροφορική στην Εκπαίδευση» με κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

karakatsoulis_dimos

Δημοσθένης Καρακατσούλης

Τομέας Δημιουργίας & Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
(ΤΟΔΗΜ)

O Δημοσθένης Καρακατσούλης είναι απόφοιτος (2011) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κατέχει το Μεταπτυχιακό «Επιστήμη Τεχνολογίας Υπολογιστών» του ίδιου Τμήματος. Από το Μάρτιο 2015 έως και το Δεκέμβριο 2017, εργαζόταν ως μέλος της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ. Από τον Ιανουάριο 2018 έως και σήμερα εργάζεται ΕΕΥΕΜ

karachrist

Χριστόφορος Καραχρήστος

Υπεύθυνος Τομέα
Δημιουργίας & Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (ΤΟΔΗΜ)

Ο Χριστόφορος Καραχρήστος είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι επίσης κάτοχος του MSc του συγκεκριμένου τμήματος με τίτλο «Ψηφιακές επικοινωνίες και Δίκτυα» καθώς και του MSc με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».

 

kouneli-142x150

Αγγελική Κουνέλη

Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού &
Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών
(ΤΟΜΑΠΣ)

 Η Αγγελική Κουνέλη είναι απόφοιτος του τμήματος “Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής” στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Επιστήμη και Τεχνολογίας των Υπολογιστών” στο ίδιο τμήμα. Εργάζεται από το 2011 στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας όπου έχει ασχοληθεί με την εφαρμογή χαρακτηριστικών του Σημασιολογικού Ιστού

dimsideris-150x150

Δημήτρης Σιδέρης

Τομέας Δημιουργίας & Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
(ΤΟΔΗΜ)

 Ο Δημήτρης Σιδέρης είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

spuropoulou

Ναταλία Σπυροπούλου

Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού &
Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών
(ΤΟΜΑΠΣ)

Η Ναταλία Σπυροπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, κατέχει Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και στον «Σχεδιασμό, διοίκηση και αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

mstamati

Μαριάννα Σταμάτη

Υπεύθυνη Τομέα
Διοικητικής & 
Τεχνικής Υποστήριξης
(ΤΟΔΙΤ)

Η Μαριάννα Σταμάτη είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Πατρών με ειδίκευση στον τομέα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι διοικητικός υπάλληλος του εργαστηρίου από το 2006 με καθήκοντα που αφορούν τόσο την οργάνωση και διοίκηση και οικονομική διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων

estavr

Ηλίας Σταυρόπουλος

Υπεύθυνος  Συντονισμού
Υπεύθυνος Τομέα 
Εκπαιδευτικών
Μεθοδολογιών 
(ΤΟΜΕΜ)

Ο Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος είναι πτυχιούχος Μαθηματικών και διδάκτορας του Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ από τον Μάρτιο του 2015 και από τον Φεβρουάριο του 2018 είναι Υπεύθυνος του Τομέα Εκπαιδευτικών Μεθοδολογιών και Υπεύθυνος Συντονισμού του εργαστηρίου.

tsapalos-150x150

Βασίλης Τσάπαλος

Τομέας
Συστημάτων και Τεχνολογίας
(ΤΟΣΥΣΤ)

Ο Τσάπαλος Βασίλειος είναι απόφοιτος του τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων (Τ.Ε.Ι. Πάτρας). Συνεργάζεται με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από τον Μάρτιο του 2011.

tsiknas-150x150

Υπεύθυνος Τομέα
Εκπαιδευτικού Υλικού & Περιεχομένου
Προγραμμάτων Σπουδών (ΤΟΜΑΠΣ)

Λάμπρος Τσίκνας

O Λάμπρος Τσίκνας έχει πτυχίο ως Μηχανικός Ηλεκτρονικών υπολογιστών και Πληροφορικής. Είναι ερευνητής στην Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ασχολείται με την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και τη διασφάλιση της ποιότητάς του

pfragkoulis-1

Τομέας Διοικητικής &
Τεχνικής Υποστήριξης
(ΤΟΔΙΤ)

Παναγιώτης Φραγκούλης

Ο Παναγιώτης Φραγκούλης έχει τελειώσει το τμήμα το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Παράρτημα Ναυπάκτου – ΤΕΙ Μεσολογγίου. Έχει εργαστεί στο ΕΑΠ στο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων προσφέροντας Τεχνική Υποστήριξη Προσωπικού και Εγκαταστάσεων την χρονική περίοδο (2004 – 2010) και από το (2011 – 2017) εργάζεται ως τεχνικό προσωπικό στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) με κύρια ασχολία την Τεχνική Υποστήριξη Ιστοσελίδων και Προσωπικού του ΕΕΥΕΜ.