Προσωπικό Εργαστηρίου

karachrist

Χριστόφορος Καραχρήστος

Υπεύθυνος Τομέα
Δημιουργίας & Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (ΤΟΔΗΜ)

Ο Χριστόφορος Καραχρήστος είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι επίσης κάτοχος του MSc του συγκεκριμένου τμήματος με τίτλο «Ψηφιακές επικοινωνίες και Δίκτυα» καθώς και του MSc με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».

 

fwto_kalantzi-150x150

Ροζαλία Καλαντζή

Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού &
Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών
(ΤΟΜΑΠΣ)

 Η Ροζαλία Καλαντζή αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο τμήμα Μαθηματικών του πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» και κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

dimsideris-150x150

Δημήτρης Σιδέρης

Τομέας Δημιουργίας & Διαχείρισης
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
(ΤΟΔΗΜ)

 Ο Δημήτρης Σιδέρης είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

spuropoulou

Ναταλία Σπυροπούλου

Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού &
Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών
(ΤΟΜΑΠΣ)

Η Ναταλία Σπυροπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος «Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων» και κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, κατέχει Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στη «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» και στον «Σχεδιασμό, διοίκηση και αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

mstamati

Μαριάννα Σταμάτη

Υπεύθυνη Τομέα
Διοικητικής & 
Τεχνικής Υποστήριξης
(ΤΟΔΙΤ)

Η Μαριάννα Σταμάτη είναι πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Πατρών με ειδίκευση στον τομέα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι διοικητικός υπάλληλος του εργαστηρίου από το 2006 με καθήκοντα που αφορούν τόσο την οργάνωση και διοίκηση και οικονομική διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων