Οδηγοί & Προδιαγραφές

Οδηγοί & Προδιαγραφές


Προδιαγραφές Συγγραφής
Π/Δ Εργασίας

seo-guide-512

Έκδοση Μάιος 2019

Λογότυπα ΕΑΠ
(HOU logos)

hou_thumbnail

Οδηγός Βιβλιογραφικών Αναφορών APA (Έκδοση 6)

seo-guide-512

Οδηγός Βιβλιογραφικών Αναφορών APA (Έκδοση 7)

seo-guide-512

Πρότυπα συγγραφής & παρουσίασης Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας

Πρότυπο Συγγραφής
Π/Δ Εργασίας

18-_Seo_guide-512

Έκδοση Μάιος 2019

Πρότυπο Παρουσίασης
Π/Δ Εργασίας

18-_Seo_guide-512

Έκδοση Μάρτιος 2017

Πρότυπο Συγγραφής
Π/Δ Εργασίας

18-_Seo_guide-512

Κατάλληλο για OpenOffice Writer, Μάιος 2019

Πρότυπο Παρουσίασης Π/Δ Εργασίας

18-_Seo_guide-512

Κατάλληλο για OpenOffice Writer, Μάρτιος 2017

Πρότυπα συγγραφής & παρουσίασης Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας στα Αγγλικά

Thesis-Dissertation Template
(in English)

18-_Seo_guide-512

Έκδοση Μάιος 2019

Thesis-Dissertation
presentationTemplate

18-_Seo_guide-512

Έκδοση Ιανουάριος 2018

Thesis-Dissertation Template
(in English)

18-_Seo_guide-512

Κατάλληλο για OpenOffice Writer, Μάρτιος 2018

Thesis-Dissertation
presentationTemplate

18-_Seo_guide-512

Κατάλληλο για OpenOffice Writer, Ιανουάριος 2018

Πρότυπα συγγραφής & παρουσίασης Πτυχιακής/Διπλωματικής Εργασίας Κοινών ΠΣ

Πρότυπο Συγγραφής Π/Δ Εργασίας Κοινών ΠΣ

18-_Seo_guide-512

Έκδοση: Μάιος 2019

Πρότυπο Παρουσίασης Π/Δ Εργασιών Κοινών ΠΣ

18-_Seo_guide-512

Έκδοση: Μάρτιος 2019

Λογότυπα ΕΑΠ και συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων

Λογότυπο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

uowm_thumbnail

Λογότυπο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

UoThessaly_thumbnail

Λογότυπο Ιόνιου Πανεπιστημίου

Ionio_thumbnail