Οδηγοί & Προδιαγραφές

Οδηγοί & Προδιαγραφές


Προδιαγραφές Συγγραφής
Π/Δ Εργασίας

seo-guide-512

Έκδοση Μάρτιος 2018

Πρότυπο Συγγραφής
Π/Δ Εργασίας

18-_Seo_guide-512

Έκδοση Μάρτιος 2018

Thesis-Dissertation Template
(in English)

18-_Seo_guide-512

Έκδοση Μάρτιος 2018

Οδηγός Βιβλιογραφικών Αναφορών (APA)

seo-guide-512

Λογότυπα ΕΑΠ
(HOU Logos)

eap

Πρότυπο Παρουσίασης
Π/Δ Εργασίας

18-_Seo_guide-512

Thesis-Dissertation
presentationTemplate

18-_Seo_guide-512

Πρότυπο Συγγραφής
Π/Δ Εργασίας

18-_Seo_guide-512

Κατάλληλο για OpenOffice Writer

Πρότυπο Παρουσίασης
Δ/Ε Εργασιών

18-_Seo_guide-512

Κατάλληλο για OpenOffice Writer

Thesis-Dissertation Template
(in English)

18-_Seo_guide-512

Κατάλληλο για OpenOffice Writer

Thesis-Dissertation
presentationTemplate

18-_Seo_guide-512

Κατάλληλο για OpenOffice Writer