Υποδομές


Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας βασίζει τις υπηρεσίες που παρέχει στην κοινότητα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε υπερσύγχρονο εξοπλισμό νέας τεχνολογίας εξασφαλίζοντας την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

 

 
Συστοιχίες και Εξυπηρετητές:

  • 1 Cluster με: 36 Πυρήνες, 144GB Μνήμη, 1.6TB Αποθηκευτικός χώρος.


  • 1 Cluster με: 36 Πυρήνες, 108GB Μνήμη, 3.2TB Αποθηκευτικός χώρος.


  • 2 Clusters με: 48 Πυρήνες, 144GB Μνήμη, 3.2 TB Αποθηκευτικός χώρος.


  • 3 Εξυπηρετητές με: (έκαστος) 4 Πυρήνες, 8GB Μνήμη, 2 TB Αποθηκευτικός χώρος.