Scratch for teachers

Scratch for teachers


Τίτλος Έργου

Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης για το περιβάλλον προγραμματισμού – Scratch

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού έργου, οργανώθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία σεμινάριο εξ αποστάσεως, με σκοπό την εκμάθηση προγραμματισμού σε περιβάλλον Scratch.

Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν τέσσερις μήνες, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2015, με εξαιρετική επιτυχία. Συγκεκριμένα, δήλωσαν συμμετοχή 6.000 περίπου εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί το ολοκλήρωσαν επιτυχώς, λαμβάνοντας Βεβαιώσεις Επιτυχούς Ολοκλήρωσης. Το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι αρκετά μεγαλύτερο από το μέσο όρο ολοκλήρωσης των MOOCs (Μαζικά Διαδικτυακά Μαθήματα), όπως έχει αποτυπωθεί σε σχετικές έρευνες.

Το σεμινάριο χρηματοδοτήθηκε από τη Google, (Αυτοχρηματοδοτούμενο) – (πρόγραμμα CS4HS της Google), με ιδιαίτερα θετική αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους και θετικά σχόλια .

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής ΣΘΕΤ/ΕΑΠ

Διοργανωτές

  • Κοινότητα CS4HS Google+
  • Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του ΕΑΠ, http://eeyem.eap.gr/
  • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, http://www.eap.gr/

Χρονική Διάρκεια Έργου

20/05/2014 – 31/08/2015 (15 Μήνες και 11 ημέρες)

Άξονας - Πρόγραμμα Χρηματοδότησης

Computer Science for High School – Google {Αυτοχρηματοδοτούμενο *(CS4HS της Google)}

Ιστότοποι