Διακρίσεις

Διακρίσεις


Το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο IRIS που εκπονήθηκε στα πλαίσια του ERASMUS+ με κωδικό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP- "Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents" – (IRIS), επιλέχθηκε ως "success story" από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεότητας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες


Η ερευνητική εργασία με τίτλο A mobile application for user regulated self-assessments των Fotis Lazarinis, Vassilios S. Verykios, and Chris Panagiotakopoulos, βραβεύτηκε ως η καλύτερη εργασία του 13th International Conference on Mobile Learning 2017.

Paper

Presentation

Best Paper Certificate