Συνεργαζόμενα Εργαστήρια

Συνεργαζόμενα Εργαστήρια


Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων (DSMC Lab)


Το εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Επεξεργασίας Ψηφιακών Μέσων (DSMC Lab) ιδρύθηκε στα τέλη του 2002 και βρίσκεται στην Πάτρα. Το DSMC λειτουργεί υπό τη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Οι κύριοι στόχοι του DSMC είναι η διεξαγωγή διεθνούς ανταγωνιστικής έρευνας και η παροχή διδασκαλίας υψηλής ποιότητας. Το προσωπικό της Σχολής, μαζί με τους ερευνητικούς συνεργάτες και τους σπουδαστές, εργάζονται σε διεθνώς ανταγωνιστικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται σε διεθνείς δημοσιεύσεις και έχει εξασφαλιστεί η υποστήριξη διαφόρων οργανισμών χρηματοδότησης και συνεργασία με ερευνητικές μονάδες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το εργαστήριο DSMC διεξάγει τόσο θεμελιώδη όσο και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς:

  • Ενσωματωμένα συστήματα
  • Σχεδιασμός ψηφιακών συστημάτων
  • Δίκτυα επικοινωνιών
  • Επεξεργασία εικόνας και βίντεο
Σύνδεσμος: https://dsmc2.eap.gr/

Dynamic Ambient Intelligent Social Systems (DAISSy) group


The Dynamic Ambient Intelligent Social Systems (DAISSy) group was founded in 2001 by highly skilled and motivated researchers pursuing the adoption of the Ambient Intelligence vision within a broader societal context. Today the group employs more than 15 persons, including University professors, PhD and MSc holders, researchers in computer science, artificial intelligence and social sciences, experienced ICT engineers, programmers and administrative personnel. DAISSy has established a large network of stakeholders, including training organizations, professional associations, public authorities and EC bodies.

The group is based in Patras, Greece and is affiliated with:

  • Hellenic Open University (HOU), where it supports education in pervasive and mobile systems and pursues the development and adoption of social applications.
  • Research Unit 3 of Computer Technology Institute (CTI) for the design and development of pervasive and mobile systems, which are seamlessly integrated into the environment of human activity.


Σύνδεσμος: http://daissy.eap.gr

Intelligent Information Systems Group (IISG)

To IISG αποτελείται από μια ομάδα καθηγητών και φοιτητών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με έμφαση στην έρευνα και την εφαρμογή της μηχανικής δεδομένων, της εξόρυξης δεδομένων και τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επιστημονικές δραστηριότητες περιστρέφονται γύρω από τα ακόλουθα θέματα: την τεχνητή νοημοσύνη, την εξόρυξη δεδομένων, την αναπαράσταση γνώσης, τη μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων, το σύστημα πολλαπλών πρακτόρων, τους μηχανισμούς μάθησης, τις δικτυακές εφαρμογές, το υπολογιστικό πλέγμα και τα έμπειρα συστήματα.


Σύνδεσμος: http://iisg.hou.gr/
Εργαστήριο Η/Υ & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.Το Εργαστήριο έχει ως στόχο την προετοιμασία και την εκπαίδευση των φοιτητών για διδασκαλία με τη χρήση της τεχνολογίας. Την έρευνα σε διάφορα πεδία της χρήσης της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην Εκπαίδευση.

Σύνδεσμος: http://www.cetl.elemedu.upatras.gr
Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου εντάσσεται στα πλαίσια του τομέα Λογικού των Υπολογιστών του Τμήματος. Οι βασικές δραστηριότητες του αφορούν:

  • Tην υποστήριξη της προπτυχιακής και της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

  • Tη διεξαγωγή θεωρητικής έρευνας με στόχο την προαγωγή της επιστήμης στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα μέλη του.

  • Tην ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων Γραφικών, Πολυμέσων, Γεωγραφικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Διαδικτύου στα πλαίσια της υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων και εκπόνησης διπλωματικών εργασιών.


Σύνδεσμος: http://mmlab.ceid.upatras.gr/el/

Ερευνητικό κέντρο Αθηνά

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά διεξάγει υψηλής ποιότητας έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή Καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών. Ιδρύθηκε το 2003 με τη συνένωση τριών ανεξάρτητων Ινστιτούτων.

Ένα ευρύ φάσμα τομέων ορίζει το πλαίσιο δράσης του: μεγάλα δίκτυα και βάσεις δεδομένων, ενσωματωμένα συστήματα, επεξεργασία δεδομένων/πληροφορίας/γνώσης, αυτοματισμοί, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τεκμηρίωση και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου. Το ΕΚ «Αθηνά» επενδύει στη διεπιστημονικότητα, καθώς ασχολείται και με προβλήματα που αναφύονται από άλλες επιστήμες, όπως η Γλωσσολογία, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Βιολογία, το Περιβάλλον και το Διάστημα, αλλά και από κοινωνικές προκλήσεις (κλιματική αλλαγή, αειφόρος ανάπτυξη, κοινωνικός αποκλεισμός, καθολική πρόσβαση στην πληροφορία).


Σύνδεσμος: http://www.athena-innovation.gr
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας ιδρύθηκε το 2003. Σήμερα υπηρετούν σε αυτό τρία μέλη ΔΕΠ οι οποίοι συμμετέχουν σε 6 προπτυχιακά και 5 μεταπτυχιακά μαθήματα ενώ επιβλέπουν την ερευνητική εργασία δύο μεταδιδακτορικών ερευνητών, τριών μεταπτυχιακών και τις διπλωματικές εργασίες αρκετών προπτυχιακών φοιτητών.

To Εργαστήριο βρίσκεται σε στενή συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στο εργαστήριο πραγματοποιείται έρευνα στο πεδίο των: Ανοσολογία, Βιοχημεία, Μοριακή και Δομική Βιολογία, Μοριακή Γενετική και Φαρμακογονιδιωματική, που χρηματοδοτείται από πλήθος ανταγωνιστικών εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.


Σύνδεσμος: http://www.pharmacy.upatras.gr/index.php/el/research/labs/66--a-