Συλλογή Βίντεο

Συλλογή Βίντεο


EEYEM 2017-18

Βίντεο Δραστηριοτήτων εργαστηρίου 2017-2018

ΕΕΥΕΜ
Βίντεο Δραστηριοτήτων εργαστηρίου 2016-2017

Βασίλειος Βερύκιος
Παρουσίαση του Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.
Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο «The future is now: Open & Distance Universities in Europe»

ΕΕΥΕΜ
Βίντεο δραστηριοτήτων εργαστηρίου 2015-2016

ΕΕΥΕΜ
Βίντεο Δραστηριοτήτων εργαστηρίου 2014-2015

ΕΕΥΕΜ
Βίντεο για το έργο  «Codeweek» 2015

ΕΕΥΕΜ
Βίντεο για το έργο  «Scratch for Teachers» 2015