Συλλογή Βίντεο

Συλλογή Βίντεο


Δρατηριότητες EEYEM 2017-18

 Δραστηριότητες ΕΕΥΕΜ 2016-17

Βασίλειος Σ. Βερύκιος
Παρουσίαση του ΕΕΥΕΜ στο Διεθνές Συμπόσιο
«The future is now: Open & Distance Universities in Europe»

Δραστηριότητες ΕΕΥΕΜ 2015-16

Δραστηριότητες ΕΕΥΕΜ 2014-15

Codeweek 2015

Scratch for Teachers 2015