Δημοσιεύσεις

90 entries « 1 of 2 »

2022

Maria, Aristeidou; Theodora, Kouvara; Christoforos, Karachristos; Natalia, Spyropoulou; Ana, Benavides-Lahnstein; Bojana, Vulicevic; Alexis, Lacapelle; Theofanis, Orphanoudakis; Zoe, Batsi

Virtual Museum Tours for Schools: Teachers’ Experiences and Expectations Conference

2022 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2022, ISBN: 978-1-6654-4434-7.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Conferences, Engineering education, Games, Logistics, Regression analysis, Visualization

2021

Karachristos, C; Kouvara, T; Achilleopoulos, N; Orphanoudakis‬, T; Sideris, D

CORPORATE TRAINING AND MOOCS. THE GREEK CASE Inproceedings

13th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2021, ISSN: 2340-1117.

Links | BibTeX | Ετικέτες:

Stavropoulos, E; Karachristos, C; Petrogiannis, K; Aguiar, C; Correia, N; Taelman, Wysłowskaand O H; Penderi, E

Children's Right to Participate in Early Childhood care and Education settings and relative innovatory supportive digital tools for ECCE professionals’ development Inproceedings

George Ubachs, Stefan Meuleman and Alessandra Antonaci (eds) Proc. of the Innovating Higher Education Conference 2021 (HE2021), pp. 461-475, 2021, ISBN: 978-907-97304-8-3.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Children’s right to participate, Early childhood care and education, Professionals’ development, Supportive digital tools

Kouvara, T; Karachristos, C; Karakatsoulis, D; Orfanoudakis, T; Sideris, D

THE MASSIVE OPEN ONLINE COURSES OF THE HELLENIC OPEN UNIVERSITY: CONFIGURATION AND ANALYSIS OF SPECIFICATIONS FOR THE SELECTION OF THE MOST SUITABLE PLATFORM Inproceedings

ICERI2021, pp. 2830-2836, 2021, ISBN: -.

Links | BibTeX | Ετικέτες: comparative study, Distance Learning, Lifelong learning, MOOC, Moodle, Open edΧ

2020

Lionarakis, A; Orphanoudakis, T; Kokkos, A; Emvalotis, A; Manousou, E; Hartofylaka, A; Ioakimidou, V; Papadimitriou, S; Karagianni, E; Grammenos, N; Karachristos, C; Stavropoulos, E

The development of a massive online course on distance education to support greek school teachers during the covid-19 lockdown Conference

Proceedings of ICERI2020 Conference, 2020, ISBN: 978-84-09-24232-0.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: COVID-19, MOOC, School Distance Education, teacher training

Karachristos, C; Kouvara, T; Orphanoudakis, T; Stavropoulos, E; Batsi, Z; Chronopoulou, M

Defining e-learning facilitation - the Greek case study Conference

Proceedings of ICERI2020 Conference, 2020, ISBN: 978-84-09-24232-0.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: COVID-19, distance education, e-learning facilitator

Θ., Κουβαρά; Χ., Καραχρήστος; Θ., Ορφανουδάκης; H., Σταυρόπουλος

Πρόταση Ενός Υβριδικού Μοντέλου Στηριζόμενο στην Αρχή της Διαθεματικότητας / ΜΟΟCs as a Complex System: Α proposal of a Hybrid Model Based on the Principle of Interdisciplinarity Journal Article

Ανοικτή Εκπαίδευση: το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 16 (1), pp. 64-77, 2020, ISSN: 1791-9312.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Chaos Theory and distance learning, cMOOC, complex system, Connectivism, hybrid MOOCs, interdisciplinarity, xMOOC, διαθεματικότητα και MOOC, Θεωρία του Χάους και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Κονεκτιβισμός, ΜΟΟC, πολύπλοκα συστήματα, υβριδικά MOOCs

2019

Kalantzi, Rozalia; Orphanoudakis, Theofanis

Tutors’ perceptions of blended and online higher education: the case of Hellenic Open University Conference

The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2019 (EADTU annual Conference 2019), Madrit, Spain, 2019, ISBN: 9789079730414.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: blended and online education, higher education, tutors’ perceptions

Alachiotis, Nikolaos S; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

Analyzing Learners Behavior and Resources Effectiveness in a Distance Learning Course: A Case Study of the Hellenic Open University Journal Article

Journal of Information Science Theory and Practice, 7 (3), pp. 6-20, 2019, ISSN: 2287-4577.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: distance learning;learning analytics;course dedication;forum effectiveness;Excel;Moodle

Kyritsi, Kyriaki H; Zorkadis, Vassilios; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

The Pursuit of Patterns in Educational Data Mining as a Threat to Student Privacy Inproceedings

Journal of Interactive Media in Education, pp. 1–10, 2019.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: anonymization, data publishing, Distance Learning, Learning Analytics, privacy, statistical disclosure control

Lazarinis, Fotis; Karachristos, Christoforos V; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

A blended learning course for playfully teaching programming concepts to school teachers Journal Article

Education and Information Technologies, 24 (2), pp. 1237-1249, 2019, ISSN: 1573-7608.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Blended learning, Computational thinking, Computer science education, MOOC, Multimedia learning, Professional teacher development, Scratch

Kouvara, Theodora K; Karasoula, Stavroula A; Karachristos, Christoforos V; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

Technology and School Unit Improvement: Researching, Reconsidering and Reconstructing the School Context through a Multi-Thematic Digital Storytelling Project Journal Article

Social Sciences, 8 (2), pp. 49, 2019.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: action research, critical thinking, inclusive education, school networks, student engagement

Karachristos, Christoforos D; Karakatsoulis, Dimosthenis; Orphanoudakis, Theofanis; Sideris, Dimitris; Stavropoulos, Elias C

Investigating institutional MOOC strategy in Greek HEIs Conference

George Ubachs, Lizzie Konings, and Beau Nijsten (eds), The 2019 OpenupEd Trend Report on MOOCs, European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), 2019, ISBN: -.

Links | BibTeX | Ετικέτες: -

2018

Kouvara, Theodora; Karachristos, Christoforos; Stavropoulos, Elias; Verykios, Vassilios

Children’s Voice and School Improvement: The Role of Technology in the Inclusive School of the Future Journal Article

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION, 20 (1), pp. 107-131, 2018, ISSN: 1848-5197.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: cooperation, digital storytelling, improvement of the school unit, pluralistic education, preschool children |

Kyritsi, Kyriaki; Zorkadis, Vasilios; Elias C. Stavropoulos, ; Verykios, Vassilios S

Privacy Issues in Learning Analytics Conference

Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2018 (EADTU annual conference 2018), Aarhus Denmark, 2018, ISBN: 978-90-79730-35-3.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: anonymization, data publishing, Distance Learning, ethical issues, Learning Analytics, privacy, statistical disclosure control

ANTONOPOULOS, Panos; ARCHIMANDRITIS, Greg; KARACHRISTOS, Christoforos V; LAZARINIS, Fotis; STAMATI, Marianne; STAVROPOULOS, Elias C; VERYKIOS, Vassilios S

Promoting STEM Education with Arduino activities in a blended learning course Conference

International Distance Education Conference (IDEC 2018), 2 , 2018, ISSN: 2667-5986.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Arduino, Education, STEM

Christoforos, C; Karachristos, V; Lazarinis, Fotis; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

A MOOC design methodology for enhancing school teachers ICT skills Journal Article

Darco Jansen and Lizzie Konings (eds), The 2018 OpenupEd Trend Report on MOOCs, European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), pp. 39-43, 2018, ISBN: -.

Links | BibTeX | Ετικέτες: -

2017

Sideris, Dimitris; Spyropoulou, Natalia; Kalantzi, Rozalia; Androulakis, George

Empowering the educational procedure through interactive educational activities in distance higher education Inproceedings

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017), pp. 6089 - 6094, IATED, 2017, ISBN: 978-84-697-6957-7.

Links | BibTeX | Ετικέτες: distance education, higher education, interactive educational activities, students’ learning experience

Kalantzi, Rozalia; Sideris, Dimitris; Spyropoulou, Natalia; Androulakis, George

Students' motivation in distance higher education: The role of intrinsic motivation Inproceedings

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017), pp. 5734 - 5740, IATED, 2017, ISBN: 978-84-697-6957-7.

Links | BibTeX | Ετικέτες: adult education, distance education, higher education, intrinsic motivation

Spyropoulou, Natalia; Kalantzi, Rozalia; Sideris, Dimitris; Androulakis, George

Adoption of exclusively e-content in distance higher education: The student experience Inproceedings

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017), pp. 6163 - 6170, 2017, ISBN: 978-84-697-6957-7.

Links | BibTeX | Ετικέτες: digital educational material, higher education, Open and Distance Learning

Kostopoulos, Georgios; Kotsiantis, Sotiris; Verykios, Vassilios S

A Prognosis of Junior High School Students’ Performance Based on Active Learning Methods Inproceedings

Frasson, C; Kostopoulos, G (Ed.): Proc of the 1st International Conference on Brain Function Assessment in Learning 2017 (BFAL2017), pp. 67-76, Springer, 2017.

Links | BibTeX | Ετικέτες: junior high school, Pool-based active learning, prediction, student performance, uncertainty sampling strategy

Lazarinis, Fotis; Verykios, Vassilios S; Stavropoulos, Elias C; Karachristos, Christoforos C; Demertzi, Pashalia

Design a More Pedagogically Efficient ICT Certification Tool Inproceedings

In Proc. of the 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17), pp. 2078-2085, 2017, ISBN: 978-84-697-3777-4.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Certification, e-skills, educational information systems, educational multimedia, pedagogy, software design

Αγγελοπούλου, Δήμητρα; Βερύκιος, Βασίλειος Σ; Καραχρήστος, Χριστόφορος Β; Σταυρόπουλος, Ηλίας Κ

Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού Inproceedings

Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017 , 2017, ISBN: 978-618-83186-0-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Scratch, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Εργαλεία ΤΠΕ, Οπτικός Προγραμματισμός

Σαμαράς, Χρήστος; Βερύκιος, Βασίλειος; Παπαζογλου, Μιχαήλ

Η Εξόρυξη Δεδομένων ενάντια στην Εκπαιδευτική Διαρροή Inproceedings

Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017, pp. 848-860, 2017, ISBN: 978-618-83186-0-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Διαρροή, Εξόρυξη Δεδομένων

Lazarinis, Fotis; Verykios, Vassilios S; Panagiotakopoulos, Chris

A mobile application for user regulated self-assessments Inproceedings

In Proc. of the 13th International Conference on Mobile Learning 2017, pp. 56-62, 2017, ISBN: 978-989-8533-61-6 .

Links | BibTeX | Ετικέτες: adaptation, Assessment, mobile learning, self-assessment

Νιάρη, Μαρία; Σαμαράς, Χρήστος; Κουτσούκος, Βλάσιος; Λιοναράκης, Αντώνης; Βερύκιος, Βασίλειος

Eξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση: Η περίπτωση ελέγχου οχήματος από απόσταση Journal Article Forthcoming

Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Forthcoming.

Links | BibTeX | Ετικέτες: έλεγχος οχήματος, Εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση, εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

Kagklis, Vasileios; Lionarakis, Antonis; Marketos, Gerasimos; Panagiotakopoulos, Chris T; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

Student Admission Data Analytics for Open and Distance Education in Greece Journal Article Forthcoming

Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Forthcoming.

BibTeX | Ετικέτες: admission demographics, Data analytics, distance education, registration applications

Kouvara, Theodora K; Karachristos, Christoforos V; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

Children's voice and school improvement: The role of technology in the inclusive school of the future Inproceedings Forthcoming

In Proc. of the 69th OMEP World Assembly and International Conference, Forthcoming.

BibTeX | Ετικέτες: children's voice, digital storytelling, improvement of the school unit, inclusive education

2016

Karachristos, Christoforos V; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S; Lazarinis, Fotis; Sakkopoulos, Evangelos; Androulakis, George

Promoting Active Learning using a web-based Audience Response System Inproceedings

In Proc. of the 20th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2016), 2016, ISBN: 978-1-4503-4789-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Active Learning, Audience Response System, distance education, Learning Technologies, Perception Analyzer

Kagklis, Vasileios; Lionarakis, Antonis; Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S

A Learning Analytics Methodology for Student Performance Assessment in a Distance and Open Education Environment Inproceedings

In Proc. of The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2016 (EADTU conference 2016), pp. 735-748, 2016.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Big Data, distance education, Learning Analytics, Student Performance Assessment

2015

Βερύκιος, Βασίλειος Σ; Καγκλής, Βασίλειος; Σταυρόπουλος, Ηλίας Κ

Η επιστήμη των δεδομένων μέσα από τη γλώσσα R Book

Εκδόσεις Κάλλιπος, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 2015, ISBN: 978-960-603-394-0.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Ανακάλυψη Γνώσης, Γλώσσα R, Γνώσης, Εξόρυξη Δεδεομένων, Επιστήμη Δεδομένων

Αντωνέλου, Γεωργία Ε; Βερύκιος, Βασίλειος Σ; Καλαντζή, Ροζαλία Γ; Παπαγιωτακόπουλος, Χρήστος Θ; Σταυρόπουλος, Ηλίας Κ

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ Inproceedings

In Proc. of the 8th International Conference in Open and Distance Learning 2015 (ICODL2015), Section A: theoretical papers, original research and scientific articles, pp. 72-81, 2015.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Μικτή Μάθηση, Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ΤΠΕ

Antonelou, Georgia; Karachristos, Christoforos; Stavropoulos, Elias; Verykios, Vassilios S

Enhancing self-learning in a Web-Based Course using Predefined Learning Paths Inproceedings

In Proc. of the 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2015), pp. 3930-3939, Seville, Spain, 2015, ISBN: 978-84-608-2657-6.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Distance Learning, Elias Stavropoulos, Moodle, Personalized Learning, Predefined Learning Path, Self-Learning, Vassilios S. Verykios Adult Learning

Seremeti, Lambrini; Aggelopoulou, Nikolitsa; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Binary Relations in Educational Ontologies Conference

7th Balcan Conference in Informatics, 2-4 September, Craiova, Romania, 2015.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες:

Stavropoulos, Elias C; Verykios, Vassilios S; Kagklis, Vasileios

A Transversal Hypergraph Approach for the Frequent Itemset Hiding Problem Journal Article

Knowledge and Information Systems, 47 (3), pp. 625-645, 2015.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Hiding frequent itemsets, Privacy-preserving data mining, Transversal hypergraph generation

Spyropoulou, Natalia; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Design and development of a web-based tool for supporting educators during an instructional design process based on learning outcomes Proceeding

Barcelona, Spain, 2015.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: ABCD model, Instructional Design, learning outcomes, web based tool

Panopoulou, Chara; Spyropoulou, Natalia; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Exploiting Concept Map Mining Process for e- Content Development Proceeding

Barcelona, Spain, 2015.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Concept Map, Concept Map Mining, e-content, E-learning

Spyropoulou, Natalia; Demopoulou, Gerasimoula; Pierrakeas, Christos; Koutsonikos, Ioannis; Kameas, Achilles

Developing a computer programming MOOC Proceeding

Prague, Czech Republic, 2015.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες:

Goumopoulos, Christos; Kokkos, Nikos; Karachristos, Christoforos; Kameas, Achilles

Bridging the Gap Between Virtual and Physical Classrooms to Enhance Distance Learning Experience Proceeding

Prague, Czech Republic, 2015.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: location tracking; smart classroom; distance learning; pervasive computing; context-awareness; filtering;

Kagklis, Vasileios; Karatrantou, Anthi; Tantoula, Maria; Panagiotakopoulos, Chris T; Verykios, Vassilios S

A Learning Analytics Methodology for Detecting Sentiment in Student Fora: A Case Study in Distance Education Journal Article

European Journal of Open, Distance and e-Learning, 18 , 2015, ISSN: 1027-5207.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Educational Data Mining, Learning Analytics, Sentiment analysis, Social Network Analysis

Αντωνέλου, Γεωργία; Βερύκιος, Βασίλειος; Καλαντζή, Ροζαλία; Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος; Σταυρόπουλος, Ηλίας

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ Proceeding

Αθήνα, 2015.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Μικτή Μάθηση, Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ΤΠΕ 1. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων στο ΕΑΠ Η

2014

Spyropoulou, Natalia; Karathanasis, Ioannis; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilleas

Clarifying the digital content output formats for mobile learning in higher education Proceeding

2014.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες:

Spyropoulou, Natalia; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Creating MOOC Guidelines based on best practices Proceeding

Barcelona, Spain, 2014.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: best practices, distance education, MOOCs, open learning

Karachristos, Christoforos; Goumopoulos, Christos; Kameas, Achilles

Enhancing Collaborative Learning and Management Tasks through Pervasive Computing Technologies Proceeding

Rome, Italy, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Smart Classroom; collaborative learning; pervasive computing; physical interaction

Panopoulou, Chara; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

THE EXTENTED CORRELLATION VERB ONTOLOGY: A NEW APPROACH FOR OBJECT PROPERTIES SPECIFICATION WITHIN DOMAIN KNOWLEDGE REPRESENTATION Proceeding

2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες:

Aggelopoulou, Niki; Pierrakeas, Christos; Artikis, Alexander; Kalles, Dimitris

Ontological Modelling for Intelligent e-Learning Proceeding

Athens, Greece, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: artificial intelligence {–} applications, distance education, Lifelong learnig, ontologies

Fragou, Olga; Kameas, Achilles

Promoting Professional Development in Open and Distance Learning Settings: Developing Communities of Instructional Practice Proceeding

Kopenhagen, Denmark, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: communities of practice, Instructional Design, Open and Distance Learning, Professional Development

Fragou, Olga; Kameas, Achilles

Supporting ODL Tutors in Learning Design: the case of D4P Proceeding

Tallinn, Estonia, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Database design, higher education, Learning Design, Open and Distance Learning

2013

Spanaka, Adamantia; Theodosiou, Aspasia

Χαρακτηριστικά Επιτυχίας Εκπαιδευομένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Πρόταση πρακτικής εφαρμογής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: δημογραφικά χαρακτηριστικά, επιτυχία σπουδών από απόσταση, μαθησιακό προφίλ

Spanaka, Adamantia; Kameas, Achilles

Πόσο ανοικτοί μπορεί να είναι οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ); Παραδείγματα εφαρμογής και αξιοποίησης Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Πνευματικά Δικαιώματα

90 entries « 1 of 2 »