Ανάκτηση Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού (ΕΔΥ)

Λόγω της από 01/01/2021 κατάργησης της υποστήριξης της τεχνολογίας flash από την εταιρία Adobe, ένα μεγάλο μέρος του Εναλλακτικού Διδακτικού Υλικού που συμπεριλαμβάνονταν στο Πακέτο Φοιτητή και βασίζεται στην τεχνολογία flash, έχει καταστεί μη λειτουργικό. Συνέπεια του παραπάνω ήταν να καταργηθεί από το Πακέτο Φοιτητή και κατ’ επέκταση από το Διδακτικό Υλικό το εν λόγω υλικό (με επιστολή 15/02/21 από τον Αντιπρόεδρο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων). Στο μεσοδιάστημα το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας διερεύνησε δειγματοληπτικά τη δυνατότητα επανασχεδίασης και επαναδημιουργίας μέρους του ΕΔΥ με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι συμβατό με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Αποτέλεσμα της διερεύνησης ήταν να καταστούν λειτουργικά εκ νέου κάποια δείγματα που μετατράπηκαν κατάλληλα. Συγκεκριμένα κατέστη λειτουργικό το ΕΔΥ της ΠΛΗ31 (δείγμα υλικού καθώς και τον Real Player που απαιτείται, μπορείτε να βρείτε εδώ) το οποίο περιλαμβάνει κείμενα, δραστηριότητες και webcasts. Με βάση τα παραπάνω, έχουμε τις ενδείξεις ότι μεγάλο μέρος του ΕΔΥ μπορεί να διασωθεί ώστε, τουλάχιστον, να επαναξιολογηθεί η χρησιμότητα του, έστω και τμηματικά. Συγκεκριμένα, πέρα από τα κείμενα που σχεδόν σίγουρα θα μπορούν να διασωθούν, τυχόν ΕΔΥ που έχει αναπτυχθεί με την ίδια τεχνολογία (μορφή webcasts), με την οποία αναπτύχθηκε το ΕΔΥ της ΠΛΗ31, μπορεί να καταστεί εκ νέου λειτουργικό.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρουσιάζονται τα βήματα ανάκτησης ΕΔΥ το οποίο έχει αναπτυχθεί με τη μορφή webcast (παρόμοιο με αυτό της ΠΛΗ31) με δυνατότητα αναπαραγωγής με συγκεκριμένες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, απαιτείται για αναπαραγωγή του υλικού Microsoft Internet Explorer 11 ή Microsoft Edge, με επιπλέον εγκατάσταση συγκεκριμένης έκδοσης λογισμικού αναπαραγωγής (RealPlayer 15). Η συγκεκριμένη λύση έχει ως στόχο να σας δώσει τη δυνατότητα να διερευνήσετε την λειτουργικότητα, το περιεχόμενο και την χρηστικότητα αυτού του υλικού. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης του υλικού ως προς τη χρηστικότητά του, μπορείτε να προχωρήσετε σε καθολική λύση τεχνικής επικαιροποίησης (δείτε οδηγίες εδώ) που σημαίνει αναπαραγωγή υλικού ανεξάρτητη από συγκεκριμένες εκδόσεις φυλλομετρητών και λογισμικών, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του ΕΕΥΕΜ ή πιο εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.


Παρατίθεται λίστα με το ΕΔΥ που καταργήθηκε:

 • ΓΑΛ50_ΕΔΥ_CD_ROM_1_09
 • ΓΤΠ61-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09
 • ΔΕΟ10-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΔΕΟ11-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΔΕΟ13-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΔΕΟ23-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΔΕΟ24-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΔΕΟ24-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΔΕΟ25-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΔΕΟ31-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΔΕΟ33-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΔΕΟ34-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΔΕΟ40-ΕΔΥ-CD-ROM-1-15, ΔΕΟ41-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΔΕΟ42-ΕΔΥ-CD-ROM-1-12
 • ΔΠΜ51-ΕΔΥ-CD-ROM-1-12
 • ΔΤΕ50-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΔΤΕ51-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΔΤΕ60-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΔΤΕ61-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09
 • ΕΚΠ51-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09
 • ΕΛΠ21-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09
 • ΕΠΟ31-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΕΠΟ41-EΔΥ-CD-ROM-1-09
 • ΙΣΠ12-ΕΔΥ-DVD-ROM-1
 • ΚΦΕ51-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΚΦΕ52-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-12, ΚΦΕ53-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΚΦΕ61-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09
 • ΜΒΑ50-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΜΒΑ51-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΜΒΑ60-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΜΒΑ61-ΕΔΥ-CD-ROM-1-13
 • ΜΣΜ50-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΜΣΜ51-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΜΣΜ60-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΜΣΜ61-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09
 • ΠΛΗ10-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΠΛΗ11-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΠΛΗ20-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΠΛΗ21-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΠΛΗ22-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΠΛΗ22-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΠΛΗ23-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΠΛΗ23-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΠΛΗ24-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΠΛΗ24-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΠΛΗ30-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΠΛΗ31-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΠΛΗ35-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΠΛΗ36-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΠΛΗ36-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΠΛΗ42-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΠΛΗ-ΕΨΣ-DVD-ROM-1, ΠΛΗ-ΕΨΣ-DVD-ROM-2
 • ΠΛΣ50-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΠΛΣ51-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΠΛΣ60-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΠΛΣ61-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09
 • ΠΣΕ60-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09
 • ΠΣΠ51-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09
 • ΠΣΦ50-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΠΣΦ51-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΠΣΦ60_ΕΔΥ_DVD-ROM_1_09, ΠΣΦ61-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΠΣΦ62-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09
 • ΤΡΑ50-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΤΡΑ51-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΤΡΑ51-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΤΡΑ60-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΤΡΑ60-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΤΡΑ60-ΕΔΥ-DVD-ROM-2-09, ΤΡΑ61-ΕΔΥ-CD-ROM-1, ΤΡΑ61-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09
 • ΦΥΕ24-ΕΡΓ-ΕΔΥ-DVD-ROM-2-09, ΦΥΕΦΙ-ΕΡΓ-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΦΥΕΦΙΙ-ΕΡΓ-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΦΥΕ10-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΦΥΕ12-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΦΥΕ14-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΦΥΕ14-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΦΥΕ20-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΦΥΕ22-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΦΥΕ22-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΦΥΕ24-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΦΥΕ24-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΦΥΕ30-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΦΥΕ30-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΦΥΕ31-ΕΔΥ-DVD-ROM-1-09, ΦΥΕ34-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΦΥΕ34-ΕΔΥ-CD-ROM-2, ΦΥΕ40-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΦΥΕ40-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΦΥΕ43-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΦΥΕ22-ΕΡΓ-ΕΔΥ-DVD-ROM-2-09, ΦΥΕ30-ΕΡΓ-ΕΔΥ-CD-ROM-1-09, ΦΥΕΧΙ-ΕΡΓ-ΕΔΥ-DVD-ROM-1, ΦΥΕΧΙ-ΕΡΓ-ΕΔΥ-DVD-ROM-2