Διεύθυνση

Διευθυντής

149071

Χρέη Διευθυντή εκτελεί ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Αναπληρωτής Διευθυντής

koum

Ευάγγελος Κουμανάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΚΕ

Ο Ευάγγελος Κουμανάκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Κατέχει πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (1996), μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Brunel-UK (1997) και διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική Λογιστική από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2007). Το χρονικό διάστημα 2000-2009 εργάστηκε ως Υπεύθυνος Χρηματοδοτήσεων στο Πιστοδοτικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τα τρέχοντα  ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές της εταιρικής φορολογίας και επιχειρηματικής ηθικής. Ο Ευάγγελος κατά την προηγούμενη δεκαετία έχει αναλάβει το συντονισμό σειράς Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.