Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα ΣυνεργασίαςΤο ΕΕΥΕΜ του ΕΑΠ στο πλαίσιο της συνεργατικότητας, της διάχυσης της έρευνας και της αξιοποίησης των τεχνολογικών πρακτικών που αναπτύσσει, υπέγραψε την 12η Μαΐου του έτους 2016, Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον Mη Κυβερνητικό/Μη Kερδοσκοπικό Oργανισμό - Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης - InterMedi@KT .

Αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η ανάπτυξη σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού διαύλων επικοινωνίας μεταξύ της ακαδημαϊκής, της εκπαιδευτικής και τεχνολογικής κοινότητας που θα διευκολύνουν την έρευνα και την αξιοποίηση τεχνολογικών πρακτικών, η ανταλλαγή απόψεων, δεδομένων και εμπειριών, η διερεύνηση τρόπων μεταξύ τους συνεργασίας, η υλοποίηση κοινών ερευνών και δραστηριοτήτων και η από κοινού προβολή, διάχυση και μεταφορά βέλτιστων πρακτικών αυτών.

Σύνδεσμος: http://intermediakt.org/home-2/