Ολοκλήρωση 1ου Θερινού Σχολείου «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» του ΕΑΠ
Ιούλιος 29, 2019
Συμμετοχή του EEYEM/ΕΑΠ στο EMPOWER webinar της EADTU
Νοέμβριος 12, 2019

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot 2019 (28 & 29 Νοεμβρίου 2019 – Θεσσαλονίκη) – Πρόσκληση Συμμετοχής

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)  σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και ανάπτυξης (https://moodlemoot.org/mootgr19/organising-committee/) και με την υποστήριξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνουν, στις 28 & 29 Νοεμβρίου 2019 το 3ο Πανελλήνιο MoodleMoot (https://moodlemoot.org/mootgr19/),  και καλούν όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του 3ου Πανελλήνιου MoodleMoot
Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο στην εκπαιδευτική κοινότητα για τη χρήση του Moodle, να αναδείξει καλές πρακτικές χρήσης του στην Ελλάδα, καθώς και να παρουσιαστούν καινοτόμες χρήσεις λειτουργιών του Moodle στην Ελλάδα και διεθνώς.

Θεματικές ενότητες MoodleMootGR:

*   Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
*   Καλές πρακτικές χρήσης Moodle στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
*   Καλές πρακτικές χρήσης Moodle σε εταιρικό περιβάλλον
*   Mobile Learning
*   Learning analytics
*   Gamification στο Moodle
*   Διαχείριση και ανάπτυξη του Moodle
*   Επεκτάσεις και διασύνδεση με άλλες πλατφόρμες

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:

*   Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
*   Μέλη της Ακαδημαϊκής-Ερευνητικής Κοινότητας
*   Ερευνητές της Εκπαίδευσης
*   Εκπαιδευτές Ενηλίκων
*   Εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρησιμοποιούν το Moodle

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από το φορέα που ανήκει: Α’/θμια & Β’/θμια Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Βιβλιοθήκη, μη κερδοσκοπικό οργανισμό, εταιρία κλπ.

Πηγή: edu.ellak.gr <https://edu.ellak.gr/2019/07/24/kalesma-simmetochis-sto-3o-panellinio-sinedrio-moodlemoot-2019-28-29-noemvriou-2019-thessaloniki/>