9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – ICODL17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για το 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ 2017»
Ιούνιος 19, 2017
Ολοκλήρωση 2ου Θερινού Σχολείου «Υπολογιστική Μηχανική & Επιστήμη 2017» του ΕΑΠ
Ιούλιος 14, 2017

9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – ICODL17

9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Ο Σχεδιασμός της Μάθησης
Αθήνα, 23 – 26 Νοεμβρίου 2017

Αφιέρωμα στα 20 χρόνια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(ομιλίες, πάνελ συζητήσεων, εργαστήριο)

Θεματικοί άξονες του Συνεδρίου

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
  • Εκπαιδευτικές ταινίες μικρού μήκους - παραγωγή και αξιοποίηση
  • Καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 
  • Η έρευνα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
  • Η καινοτομία στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση ΤΠΕ
  • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και συμβατικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: αυτόνομα και μικτά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης
  • Σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στην επικοινωνία, διδασκαλία και μάθηση
  • MOOCs και σύγχρονες εκπαιδευτικές εφαρμογές
  • Ανοικτή πρόσβαση και ανοικτή μάθηση: κοινωνικός αποκλεισμός - σύγχρονες πολιτικές και στρατηγικές ανάπτυξης
  • Η αξιολόγηση ως μοχλός ανάπτυξης και βελτίωσης
  • εκπαιδευτικό υλικό και καινοτόμες εφαρμογές σε : E-learning, M-learning, D-learning, Online learning   
  • Μέθοδοι και Συστήματα Οργάνωσης  σε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Σημαντικές ημερομηνίες για το Συνέδριο

  • Κατάθεση ολοκληρωμένων εισηγήσεων: έως 30 Ιουνίου 2017
  • Αποδοχή εισηγήσεων / ενημέρωση συγγραφέων: 15 Σεπτεμβρίου 2017 
  • Κατάθεση τελικών και διορθωμένων εργασιών: 25 Οκτωβρίου 2017 
  • Διεξαγωγή συνεδρίου: 23 έως 26 Νοεμβρίου 2017    

Για ενημέρωσή σας:
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: 3 Σεπτεμβρίου 2017

Θα είναι σημαντικό να ενθαρρύνετε τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τη διπλωματικής τους, ή έχουν ξεκινήσει να καταθέσουν εισήγηση και ασφαλώς να παρακολουθήσουν τις διεργασίες του Συνεδρίου.

Γλώσσες Συνεδρίου: αγγλικά ή / και ελληνικά

Οργάνωση
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ)

Ένας βασικός στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών του ΕΑΠ με συναφή θεματικά πεδία, αλλά και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Διεύθυνση για υποβολή εισηγήσεων : http://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu.
Πληροφορίες για το Συνέδριο και υποβολή προτάσεων για Εργαστήρια ή Θεματικά Πάνελ : icodl2017@gmail.com

Αντώνης Λιοναράκης
Καθηγητής ΕΑΠ