Ολοκλήρωση 2ου Θερινού Σχολείου «Υπολογιστική Μηχανική & Επιστήμη 2017» του ΕΑΠ

9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – ICODL17
Ιούνιος 27, 2017
Επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Project IRIS ως «success story»
Ιούλιος 25, 2017

Ολοκλήρωση 2ου Θερινού Σχολείου «Υπολογιστική Μηχανική & Επιστήμη 2017» του ΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2ο e-learning Θερινό Σχολείο “Υπολογιστική Μηχανική & Επιστήμη 2017” (http://eeyem.eap.gr/cmss2017/) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συνολικής διάρκειας 15 ημερών. Στο Θερινό Σχολείο συμμετείχαν 52 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ σε αυτό δίδαξαν 8 Έλληνες Καθηγητές ή Σύμβουλοι-Καθηγητές Πανεπιστημίου.

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος “Διαχείριση Τεχνικών Έργων” και Επιστ. Υπεύθυνος του Θερινού Σχολείου, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Χατζηγεωργίου τόνισε με την λήξη του Θερινού Σχολείου:

Σε αυτό θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι Ειδικοί Επιστήμονες στον Τομέα της Υπολογιστικής Μηχανικής από τρία Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα παρουσιαστούν όλες οι νέες τάσεις του αντικειμένου αυτού καθώς και ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων από την καθημερινή πράξη. Επίσης, προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν ιδιαίτερης σημασίας θέματα που άπτονται του περιεχομένου του.

“Η έντονη επιθυμία για υψηλό βιοτικό επίπεδο, για την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, για καθαρό περιβάλλον, για τη δημιουργία προϊόντων, εργαλείων και κατασκευών υψηλής απόδοσης / μικρού κόστους, μπορεί να υλοποιηθεί σήμερα μόνο με την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας. Σημαντικός αρωγός στην εξέλιξη και στην καθιέρωση της τεχνολογίας είναι η Υπολογιστική Μηχανική & Επιστήμη (ΥΜ&Ε). Η ΥΜ&Ε ασχολείται με την επίλυση δύσκολων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μηχανικοί και οι επιστήμονες, κάνοντας χρήση αριθμητικών (προσεγγιστικών) μεθόδων και προσομοιώνοντας με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών την πραγματική συμπεριφορά των κατασκευών, των διαφόρων φαινομένων και συστημάτων. Σήμερα, είναι αδιανόητη η επίλυση πρακτικών προβλημάτων μηχανικού ή επιστήμονα χωρίς τη χρήση μεθόδων που βασίζονται στην ΥΜ&Ε. Έτσι, ιδιαίτερα πολύπλοκα προβλήματα όπως η συμπεριφορά ενός φράγματος υπό τη δράση ισχυρού σεισμού, η βέλτιστη συμπεριφορά ενός αυτοκινήτου σε συνθήκες σύγκρουσης, η αποτελεσματικότητα ενός νέου φάρμακου ή τα αποτελέσματα της έκρηξης ενός υπερκαινοφανούς αστέρα (supernova) μπορούν αξιόπιστα να εκτιμηθούν με την ΥΜ&Ε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΥΜ&Ε είναι ένα γνωστικό αντικείμενο με ιδιαίτερα μεγάλη καινοτομία και χρήση νέων τεχνολογιών, αποφασίσαμε, διοργανώνοντας το ομώνυμο Θερινό Σχολείο του ΕΑΠ, να δώσουμε την δυνατότητα σε μηχανικούς, ερευνητές και φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο και να ενημερωθούν για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα αυτό μέσα από 19 Θεματικές Ενότητες”.

Πηγή: www.eap.gr