25 χρόνια ΠΕΚ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, χθες, σήμερα και αύριο

Seventh International Conference on Computer Science, Engineering and Information Technology (CCSEIT 2017)
Μάιος 23, 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για το 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ 2017»
Ιούνιος 19, 2017

25 χρόνια ΠΕΚ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, χθες, σήμερα και αύριο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

Η εκδήλωση οργανώνεται από το ΠΕΚ Πάτρας *, σε συνεργασία ** και με άλλα οκτώ (8) από τα δεκαέξι (16) ΠΕΚ της Ελλάδας: 1ο ΠΕΚ Αθήνας, 2ο ΠΕΚ Αθήνας, 3ο ΠΕΚ Αθήνας, 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, ΠΕΚ Ηρακλείου Κρήτης, ΠΕΚ Κοζάνης, ΠΕΚ Μυτιλήνης και ΠΕΚ Τρίπολης με δια ζώσης και εξ αποστάσεως συμμετοχή.

Σκοπός της παρούσας ημερίδας είναι αναστοχαζόμενοι και διδασκόμενοι από το παρελθόν, αξιολογώντας τις δράσεις του σήμερα σε μικρή μεσαία αλλά και μεγάλη κλίμακα, να συζητήσουμε για ένα πιο ελπιδοφόρο και πιο αποτελεσματικό μέλλον για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε περιφερειακό αποκεντρωμένο επίπεδο.

Σε αυτό θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι Ειδικοί Επιστήμονες στον Τομέα της Υπολογιστικής Μηχανικής από τρία Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα παρουσιαστούν όλες οι νέες τάσεις του αντικειμένου αυτού καθώς και ενδιαφέρουσες μελέτες περιπτώσεων από την καθημερινή πράξη. Επίσης, προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν ιδιαίτερης σημασίας θέματα που άπτονται του περιεχομένου του.

* Η Ημερίδα θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο «Σωκράτης», ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα και θα μεταδίδεται για απευθείας παρακολούθηση και από το Διαδίκτυο μέσω live streaming από το εδώ: https://goo.gl/TbVEy0 με την υποστήριξη των ΚΕΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Ελλάδας. ** Επιπλέον για όσους θα συμμετέχουν δια ζώσης αλλά από απόσταση σε αίθουσες των άλλων ΠΕΚ, θα υπάρχει δυνατότητα οπτικοακουστικής επικοινωνίας – συμμετοχής με παρεμβάσεις – ερωτήσεις από άλλα ΠΕΚ. μέσω τηλεδιάσκεψης (skype)

Πλαίσιο της Ημερίδας - Εσπερίδας
Τα ΠΕΚ, ως ο μοναδικός θεσμός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε περιφερειακό επίπεδο με 25 χρόνια παρουσίας στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προσέφεραν σημαντικό έργο στον τομέα της εισαγωγής επιμόρφωσης αλλά και σε βραχείας, μεσαίας και μακράς διάρκειας σεμινάρια σε επιμέρους τομείς και αντικείμενα. Τα ΠΕΚ είναι αναγκαίο να κάνουν ένα νέο βήμα διαφοροποιώντας όσες από τις καθιερωμένες πρακτικές δεν ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις.
Τα ΠΕΚ ως Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα υποστήριξης των εκπαιδευτικών, οφείλουν να διαφοροποιήσουν την φιλοσοφία και την εκπαιδευτική τους κουλτούρα, αξιοποιώντας νέες μεθόδους (όπως οι συνεργατικές ενεργητικές στρατηγικές της εκπαίδευσης ενηλίκων) και μέσα (όπως το Διαδίκτυο) με συνδυασμό διά ζώσης με σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ώστε να περάσουν σε μια νέα εποχή δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες επιμόρφωσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς των περιοχών τους. Οι υπάρχουσες αξιόλογες πιλοτικές - εθελοντικές κυρίως προσπάθειες μικρής κλίμακας αλλά και η μία (Β1 η οποία άρχισε πρόσφατα) μοναδική μεγάλης κλίμακας που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια δεν αρκούν για να καλύψουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Για τους λόγους αυτούς η ημερίδα δεν έχει σκοπό την παρουσίαση της ιστορίας - έργου των ΠΕΚ αλλά το πώς γενικότερα και βασιζόμενοι στα θετικά του παρελθόντος και του παρόντος πως μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τα επόμενα βήματα στο μέλλον για την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Για την καλύτερη οργάνωση της και την εκτύπωση των βεβαιώσεων συμμετοχής παρακαλούμε να κάνετε άμεσα από εδώ Εγγραφή (Δωρεάν/Είσοδος Ελεύθερη).

2017-06-16_Ημερίδα_ΠΕΚ_Πάτρας