Επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Project IRIS ως «success story»

cmss1
Ολοκλήρωση 2ου Θερινού Σχολείου «Υπολογιστική Μηχανική & Επιστήμη 2017» του ΕΑΠ
Ιούλιος 14, 2017
pentalofos_eeyem_site
Πρόσκληση Επιμόρφωσης Συμμετεχόντων στην Εβδομάδα Ψηφιακής Ενημέρωσης στη γλώσσα Scratch
Ιούλιος 27, 2017

Επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Project IRIS ως «success story»

IRIS_logo

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο IRIS που εκπονήθηκε στα πλαίσια του ERASMUS+ με κωδικό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP- "Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents" – (IRIS), επιλέχθηκε ως "success story" από ομάδα εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεότητας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμετείχε ως εταίρος στο έργο αυτό με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΣΘΕΤ/ΕΑΠ κο Βασίλειο Βερύκιο ενώ Συντονιστής του έργου ήταν το Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ Π.Ε. Αχαΐας.

Τα έργα που επιλέγονται ως "success stories" έχουν διακριθεί για τον αντίκτυπό τους, τη συμβολή τους στη χάραξη πολιτικής, τα καινοτόμα αποτελέσματα ή/και τη δημιουργική προσέγγιση που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν, και μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για άλλους. Η επιλογή ενός έργου ως success story γίνεται με βάση μια διαδικασία επιλογής που ακολουθεί αυστηρά κριτήρια σχετικά με την ποιότητα, τη συνάφεια και τα αποτελέσματα του έργου.

Δείτε αναλυτικά την συγχαρητήρια επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Comments are closed.