Πρόσκληση Επιμόρφωσης Συμμετεχόντων στην Εβδομάδα Ψηφιακής Ενημέρωσης στη γλώσσα Scratch

Επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Project IRIS ως «success story»
Ιούλιος 25, 2017
Πρόσκληση για επιμόρφωση μαθητών στο Scratch
Οκτώβριος 9, 2017

Πρόσκληση Επιμόρφωσης Συμμετεχόντων στην Εβδομάδα Ψηφιακής Ενημέρωσης στη γλώσσα Scratch

Πρόσκληση

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) καλεί τους συμμετέχοντες της Εβδομάδας Ψηφιακής Ενημέρωσης να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο εκμάθησης της γλώσσας προγραμματισμού Scratch. .

Το sεμινάριο προσφέρεται δωρεάν τους συμμετέχοντες της Εβδομάδας Ψηφιακής Ενημέρωσης και θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στο e-mail secretary@ecomet.eap.gr και στο τηλέφωνο 2610367739 .