Φιλοξενία Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «Μαθαίνουμε από το σπίτι»

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα»
Μάιος 4, 2020
TeleICCE – Πρόσκληση σε διαδικτυακά σεμινάρια κατάρτισης
Ιούλιος 8, 2020

Φιλοξενία Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «Μαθαίνουμε από το σπίτι»

Ανταποκρινόμενο στις έκτακτες ανάγκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) εγκαινίασε την πλατφόρμα Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Learn, προσβάσιμη στη διεύθυνση https://learn.eap.gr. Σκοπός της πλατφόρμας είναι να φιλοξενήσει μαθήματα που ακολουθούν τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης στη γνώση και ξεκινά με την φιλοξενία του πρώτου Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «Μαθαίνουμε από το σπίτι».

Το μάθημα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση» αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Το μάθημα εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση, αλλά προσφέρεται ανοικτό και προς κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της πλατφόρμας Learn. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας καθώς και η υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (instructional design) του μαθήματος έγιναν με επιμέλεια του ΕΕΥΕΜ (https://eeyem.eap.gr) στο πλαίσιο του έργου «Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα» του ΕΑΠ (https://eeyem.eap.gr/moocs/).

Υπό το καθεστώς των συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19, το υλικό αναπτύχθηκε με εθελοντική προσφορά των συντελεστών, σε συνθήκες περιορισμού της κυκλοφορίας και με περιορισμένα διαθέσιμα μέσα και χρόνο και στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «Μαθαίνουμε από το σπίτι».