Μενού Κλείσιμο

Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα

Ανοικτή πρόσβαση στη γνώση!

ΕΑΠ

Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα

Ανοικτή πρόσβαση στη γνώση!

ΕΑΠ

Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα

Ανοικτή πρόσβαση στη γνώση!

ΕΑΠ

previous arrow
next arrow
Slider

ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο «Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα» του ΕΑΠ στοχεύει στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας φιλοξενίας Διαδικτυακών Μαθημάτων. Ο όρος «Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs)» αναφέρεται στην χωρίς περιορισμούς μέσω του διαδικτύου πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι οργανωμένο ως αυτοτελές μάθημα». Η πλατφόρμα ανοικτής εκπαίδευσης αποτελεί έναν ανοικτό χώρο εκπαίδευσης μέσω του οποίου μπορούν να εκπαιδευτούν άνθρωποι όλων των ηλικιών και των ειδικοτήτων εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα απευθύνονται στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτως γεωγραφικών και άλλων περιορισμών. Στην ανάπτυξη των μαθημάτων συμμετέχουν διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες διεθνώς αναγνωρισμένοι στις αντίστοιχες επιστημονικές περιοχές.

Κατόπιν μελέτης και ανάλυσης διεθνώς αναγνωρισμένων καλών πρακτικών και μεθοδολογιών σχεδιάζονται και εφαρμόζονται διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι το εκπαιδευτικό υλικό θα χαρακτηρίζεται ως υψηλής ποιότητας. Στόχος είναι το εκπαιδευτικό υλικό να προσφέρεται σε διάφορες ψηφιακές μορφές όπως βίντεο, παρουσιάσεις, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, κτλ. μέσω ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως μέσο προβολής και διαφήμισης της ποιότητας και της κουλτούρας εκπαίδευσης που προσφέρει το ΕΑΠ. Παράλληλα, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε εν δυνάμει φοιτητές οι οποίοι απέχουν από την εκπαιδευτική διαδικασία να ενταχθούν ομαλά σε αυτή. Τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα προάγουν την δια βίου μάθηση και ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο