Δημήτριος Ζευγώλης

Δημήτριος Ζευγώλης
Καθηγητής<br> Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο<br>Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών