Έργο PRESS
Οκτώβριος 21, 2016
Σεμινάριο ΕΠΟ20: Πώς να δικτυωθούμε με τις ψηφιακές πηγές
Οκτώβριος 24, 2016

The IEEE Global Engineering Education Conference EDUCON2017

The IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2017 is the eighth in a series of conferences that rotate among central locations in IEEE Region 8 (Europe, Middle East and North Africa). EDUCON is the flagship conference of the IEEE Education Society.

IEEE EDUCON 2017 will be organized by the University of Piraeus, the Hellenic Open University, the Hellenic Air Force Academy and the Technological Educational Institute of Athens, Greece. The event will be held in Athens, Greece April 26-28, 2017. Several pre- conference workshops will be held on April 25, 2017.

The theme of the conference is "Challenging the Transition from the Classic to the Emerging in the Engineering Education".

More info at http://www.educon-conference.org/educon2017/.