Ενημέρωση για την επαναλειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ PARTICIPA(2019-2022) Professional Development Tools Supporting Participation Rights in Early Childhood Education
Μάιος 25, 2021
Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα»
Μάιος 25, 2021

Ενημέρωση για την επαναλειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης του ΕΑΠ

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚεΣυΨΥ), μετά από διακοπή λειτουργίας του ενός περίπου έτους, ξεκινά και πάλι μετά από συντονισμένες προσπάθειες μας, την υποστήριξη της Διοικούσας Επιτροπής και του ΕΛΚΕ του ΕΑΠ προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι. 

Βασικός στόχος του ΚεΣυΨΥ είναι να παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε όλα τα μέλη της κοινότητας του ΕΑΠ (φοιτητές/ριες, μέλη του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού) που αντιμετωπίζουν περιστασιακές δυσκολίες σε αναπτυξιακά, προσωπικά και εκπαιδευτικά ζητήματα/θέματα, όπως εκδηλώσεις άγχους/στρες, δυσκολίες προσαρμογής στις συνθήκες των σπουδών, προβλήματα/δυσκολίες σχέσεων, προβλήματα διαχείρισης χρόνου, λήψης αποφάσεων, αδυναμίας συγκέντρωσης κ.α. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο ΚεΣυΨΥ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, είναι: Ατομική Συμβουλευτική (στα γραφεία Αθήνας και Πάτρας, καθώς και μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου οι υπηρεσίες να είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο/η σε όλη την επικράτεια), Ομαδική Συμβουλευτική (στα γραφεία Αθήνας και Πάτρας, κατόπιν συμπλήρωσης ικανού αριθμού ατόμων), και Τηλεσυμβουλευτική (μέσω γραπτού μηνύματος, το οποίο μπορεί να απευθύνει ο/η ενδιαφερόμενος/η στους/στις συμβούλους του ΚεΣυΨΥ, μέσω ηλεκτρονικής φόρμας). Εκτός αυτών, το ΚεΣυΨΥ αναπτύσσει και άλλες δράσεις, όπως ερευνητικές μελέτες καθώς και επιμορφωτικές ημερίδες και βιωματικά εργαστήρια, με θεματολογία που αφορά σε όψεις της ακαδημαϊκής, προσωπικής, εργασιακής και κοινωνικής ζωής των αποδεκτών της υπηρεσίας, και με στόχο την βιωματική ευαισθητοποίησή τους, γύρω από αυτήν. 

Το ΚεΣυΨΥ λειτουργεί με δύο συμβούλους, αδειούχους ψυχολόγους-ψυχοθεραπεύτριες: στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην Πάτρα (πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα) και στο Παράρτημα του ΕΑΠ στην Αθήνα (Γραβιάς 4, 2ος όρ.). Το ωράριο λειτουργίας του ΚεΣυΨΥ μπορείτε να το βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚεΣυΨΥ [https://kesypsy.eap.gr] (ή πατήστε εδώ). Εκεί μπορείτε να δείτε και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες και Χρήσιμους συνδέσμους για θέματα ψυχικής υγείας. 

Δεδομένων των συνθηκών λόγω Covid-19, και μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση και σχετικές αποφάσεις, οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν ατομική συμβουλευτική μέσω τηλεδιάσκεψης και υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Αιτήματα για χρήση της υπηρεσίας γίνονται δεκτά μόνον εφόσον έχουν υποβληθεί μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚεΣυΨΥ. Τα αιτήματα εξυπηρετούνται με αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Η διαχείριση όλων των πληροφοριών που υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, διέπονται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας, τις αρχές δεοντολογίας και πρακτικής για την ψυχολογική συμβουλευτική που δεσμεύουν το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης ως προς τη λειτουργία του. 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΚεΣυΨΥ 

Κωνσταντίνος Πετρογιάννης MSc(Strathclyde), PhD(Cardiff), CPsychol (BPS), Αδ. Ψυχ. 

Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

******************************************************************************************************** 

 

Γενικά στοιχεία επικοινωνίας ΚεΣυΨΥ 

e-mail: kesypsy.info@eap.gr 

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης ΕΑΠ
Πάροδος Αριστοτέλους 18
Πάτρα, 26 335 

 

Πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του κέντρου: http://kesypsy.eap.gr 

 

“Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» .”

Μηνυμα επαναλειτουργίας ΚεΣυΨΥ