Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις


Λίστα δημοσιεύσεων (Άνα έτος)

73 entries « 1 of 2 »

2017

Dimitris Sideris; Natalia Spyropoulou; Rozalia Kalantzi; George Androulakis

Empowering the educational procedure through interactive educational activities in distance higher education Inproceedings

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017), pp. 6089 - 6094, IATED, 2017, ISBN: 978-84-697-6957-7.

Links | BibTeX | Ετικέτες: distance education, higher education, interactive educational activities, students’ learning experience

Rozalia Kalantzi; Dimitris Sideris; Natalia Spyropoulou; George Androulakis

Students' motivation in distance higher education: The role of intrinsic motivation Inproceedings

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017), pp. 5734 - 5740, IATED, 2017, ISBN: 978-84-697-6957-7.

Links | BibTeX | Ετικέτες: adult education, distance education, higher education, intrinsic motivation

Natalia Spyropoulou; Rozalia Kalantzi; Dimitris Sideris; George Androulakis

Adoption of exclusively e-content in distance higher education: The student experience Inproceedings

10th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2017), pp. 6163 - 6170, 2017, ISBN: 978-84-697-6957-7.

Links | BibTeX | Ετικέτες: digital educational material, higher education, Open and Distance Learning

Georgios Kostopoulos; Sotiris Kotsiantis; Vassilios S. Verykios

A Prognosis of Junior High School Students’ Performance Based on Active Learning Methods Inproceedings

Frasson, C; Kostopoulos, G (Ed.): Proc of the 1st International Conference on Brain Function Assessment in Learning 2017 (BFAL2017), pp. 67-76, Springer, 2017.

Links | BibTeX | Ετικέτες: junior high school, Pool-based active learning, prediction, student performance, uncertainty sampling strategy

Fotis Lazarinis; Vassilios S. Verykios; Elias C. Stavropoulos; Christoforos C. Karachristos; Pashalia Demertzi

Design a More Pedagogically Efficient ICT Certification Tool Inproceedings

In Proc. of the 9th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN17), pp. 2078-2085, 2017, ISBN: 978-84-697-3777-4.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Certification, e-skills, educational information systems, educational multimedia, pedagogy, software design

Δήμητρα Αγγελοπούλου; Βασίλειος Σ. Βερύκιος; Χριστόφορος Β. Καραχρήστος; Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος

Ψηφιακά μαθήματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού Inproceedings

Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017 , 2017, ISBN: 978-618-83186-0-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Scratch, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Εργαλεία ΤΠΕ, Οπτικός Προγραμματισμός

Χρήστος Σαμαράς; Βασίλειος Βερύκιος; Μιχαήλ Παπαζογλου

Η Εξόρυξη Δεδομένων ενάντια στην Εκπαιδευτική Διαρροή Inproceedings

Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Ανώτατη Σχολή ΠΑΙδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 21-23 Απριλίου 2017, pp. 848-860, 2017, ISBN: 978-618-83186-0-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Διαρροή, Εξόρυξη Δεδομένων

Fotis Lazarinis; Vassilios S. Verykios; Chris Panagiotakopoulos

A mobile application for user regulated self-assessments Inproceedings

In Proc. of the 13th International Conference on Mobile Learning 2017, pp. 56-62, 2017, ISBN: 978-989-8533-61-6 .

Links | BibTeX | Ετικέτες: adaptation, Assessment, mobile learning, self-assessment

Μαρία Νιάρη; Χρήστος Σαμαράς; Βλάσιος Κουτσούκος; Αντώνης Λιοναράκης; Βασίλειος Βερύκιος

Eξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση: Η περίπτωση ελέγχου οχήματος από απόσταση Journal Article Forthcoming

Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Forthcoming.

Links | BibTeX | Ετικέτες: έλεγχος οχήματος, Εξ αποστάσεως συνεργατική μάθηση, εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση

Vasileios Kagklis; Antonis Lionarakis; Gerasimos Marketos; Chris T. Panagiotakopoulos; Elias C. Stavropoulos; Vassilios S. Verykios

Student Admission Data Analytics for Open and Distance Education in Greece Journal Article Forthcoming

Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Forthcoming.

BibTeX | Ετικέτες: admission demographics, Data analytics, distance education, registration applications

Theodora K. Kouvara; Christoforos V. Karachristos; Elias C. Stavropoulos; Vassilios S. Verykios

Children's voice and school improvement: The role of technology in the inclusive school of the future Inproceedings Forthcoming

In Proc. of the 69th OMEP World Assembly and International Conference, Forthcoming.

BibTeX | Ετικέτες: children's voice, digital storytelling, improvement of the school unit, inclusive education

2016

Christoforos V. Karachristos; Elias C. Stavropoulos; Vassilios S. Verykios; Fotis Lazarinis; Evangelos Sakkopoulos; George Androulakis

Promoting Active Learning using a web-based Audience Response System Inproceedings

In Proc. of the 20th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2016), 2016, ISBN: 978-1-4503-4789-1.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Active Learning, Audience Response System, distance education, Learning Technologies, Perception Analyzer

Vasileios Kagklis; Antonis Lionarakis; Elias C. Stavropoulos; Vassilios S. Verykios

A Learning Analytics Methodology for Student Performance Assessment in a Distance and Open Education Environment Inproceedings

In Proc. of The Online, Open and Flexible Higher Education Conference 2016 (EADTU conference 2016), pp. 735-748, 2016.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Big Data, distance education, Learning Analytics, Student Performance Assessment

2015

Βασίλειος Σ. Βερύκιος; Βασίλειος Καγκλής; Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος

Η επιστήμη των δεδομένων μέσα από τη γλώσσα R Book

Εκδόσεις Κάλλιπος, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 2015, ISBN: 978-960-603-394-0.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Ανακάλυψη Γνώσης, Γλώσσα R, Γνώσης, Εξόρυξη Δεδεομένων, Επιστήμη Δεδομένων

Γεωργία Ε. Αντωνέλου; Βασίλειος Σ. Βερύκιος; Ροζαλία Γ. Καλαντζή; Χρήστος Θ. Παπαγιωτακόπουλος; Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ Inproceedings

In Proc. of the 8th International Conference in Open and Distance Learning 2015 (ICODL2015), Section A: theoretical papers, original research and scientific articles, pp. 72-81, 2015.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Μικτή Μάθηση, Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ΤΠΕ

Georgia Antonelou; Christoforos Karachristos; Elias Stavropoulos; Vassilios S. Verykios

Enhancing self-learning in a Web-Based Course using Predefined Learning Paths Inproceedings

In Proc. of the 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2015), pp. 3930-3939, Seville, Spain, 2015, ISBN: 978-84-608-2657-6.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Distance Learning, Elias Stavropoulos, Moodle, Personalized Learning, Predefined Learning Path, Self-Learning, Vassilios S. Verykios Adult Learning

Lambrini Seremeti; Nikolitsa Aggelopoulou; Christos Pierrakeas; Achilles Kameas

Binary Relations in Educational Ontologies Conference

7th Balcan Conference in Informatics, 2-4 September, Craiova, Romania, 2015.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες:

Elias C. Stavropoulos; Vassilios S. Verykios; Vasileios Kagklis

A Transversal Hypergraph Approach for the Frequent Itemset Hiding Problem Journal Article

Knowledge and Information Systems, 47 (3), pp. 625-645, 2015.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Hiding frequent itemsets, Privacy-preserving data mining, Transversal hypergraph generation

Natalia Spyropoulou; Christos Pierrakeas; Achilles Kameas

Design and development of a web-based tool for supporting educators during an instructional design process based on learning outcomes Proceeding

Barcelona, Spain, 2015.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: ABCD model, Instructional Design, learning outcomes, web based tool

Chara Panopoulou; Natalia Spyropoulou; Christos Pierrakeas; Achilles Kameas

Exploiting Concept Map Mining Process for e- Content Development Proceeding

Barcelona, Spain, 2015.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Concept Map, Concept Map Mining, e-content, E-learning

Natalia Spyropoulou; Gerasimoula Demopoulou; Christos Pierrakeas; Ioannis Koutsonikos; Achilles Kameas

Developing a computer programming MOOC Proceeding

Prague, Czech Republic, 2015.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες:

Christos Goumopoulos; Nikos Kokkos; Christoforos Karachristos; Achilles Kameas

Bridging the Gap Between Virtual and Physical Classrooms to Enhance Distance Learning Experience Proceeding

Prague, Czech Republic, 2015.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: location tracking; smart classroom; distance learning; pervasive computing; context-awareness; filtering;

Vasileios Kagklis; Anthi Karatrantou; Maria Tantoula; Chris T. Panagiotakopoulos; Vassilios S. Verykios

A Learning Analytics Methodology for Detecting Sentiment in Student Fora: A Case Study in Distance Education Journal Article

European Journal of Open, Distance and e-Learning, 18 , 2015, ISSN: 1027-5207.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Educational Data Mining, Learning Analytics, Sentiment analysis, Social Network Analysis

Γεωργία Αντωνέλου; Βασίλειος Βερύκιος; Ροζαλία Καλαντζή; Χρήστος Παναγιωτακόπουλος; Ηλίας Σταυρόπουλος

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ Proceeding

Αθήνα, 2015.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Μικτή Μάθηση, Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ΤΠΕ 1. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων στο ΕΑΠ Η

2014

Natalia Spyropoulou; Ioannis Karathanasis; Christos Pierrakeas; Achilleas Kameas

Clarifying the digital content output formats for mobile learning in higher education Proceeding

2014.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες:

Natalia Spyropoulou; Christos Pierrakeas; Achilles Kameas

Creating MOOC Guidelines based on best practices Proceeding

Barcelona, Spain, 2014.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: best practices, distance education, MOOCs, open learning

Christoforos Karachristos; Christos Goumopoulos; Achilles Kameas

Enhancing Collaborative Learning and Management Tasks through Pervasive Computing Technologies Proceeding

Rome, Italy, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Smart Classroom; collaborative learning; pervasive computing; physical interaction

Chara Panopoulou; Christos Pierrakeas; Achilles Kameas

THE EXTENTED CORRELLATION VERB ONTOLOGY: A NEW APPROACH FOR OBJECT PROPERTIES SPECIFICATION WITHIN DOMAIN KNOWLEDGE REPRESENTATION Proceeding

2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες:

Niki Aggelopoulou; Christos Pierrakeas; Alexander Artikis; Dimitris Kalles

Ontological Modelling for Intelligent e-Learning Proceeding

Athens, Greece, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: artificial intelligence {–} applications, distance education, Lifelong learnig, ontologies

Olga Fragou; Achilles Kameas

Promoting Professional Development in Open and Distance Learning Settings: Developing Communities of Instructional Practice Proceeding

Kopenhagen, Denmark, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: communities of practice, Instructional Design, Open and Distance Learning, Professional Development

Olga Fragou; Achilles Kameas

Supporting ODL Tutors in Learning Design: the case of D4P Proceeding

Tallinn, Estonia, 2014.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Database design, higher education, Learning Design, Open and Distance Learning

2013

Adamantia Spanaka; Aspasia Theodosiou

Χαρακτηριστικά Επιτυχίας Εκπαιδευομένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Πρόταση πρακτικής εφαρμογής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: δημογραφικά χαρακτηριστικά, επιτυχία σπουδών από απόσταση, μαθησιακό προφίλ

Adamantia Spanaka; Achilles Kameas

Πόσο ανοικτοί μπορεί να είναι οι Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ); Παραδείγματα εφαρμογής και αξιοποίησης Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι, Πνευματικά Δικαιώματα

Adamantia Spanaka; Achilles Kameas

Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): Προτάσεις Εφαρμογής του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΕΕΥΕΜ) Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: ΕΑΠ, Συντελεστές δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση

Olga Fragou; Dimitrios Daousis; Spyridon Lazaropoulos

Αξιοποίηση του LAMS για τη σχεδίαση διαδικτυακών δραστηριοτήτων: στάσεις φοιτητών σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτή και τις κατηγορίες εργαλείων LAMS Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: εμπειρική έρευνα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαθησιακές δραστηριότητες LAMS

Achilles Kameas; Adamantia Spanaka; Christos Pierrakeas

Οδηγοί Εκπαιδευτικών Προδιαγραφών Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού: Μία αναπτυξιακή δράση του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Δημιουργία έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού από απόσταση, Οδηγός Παιδαγωγικών Προδιαγραφών

Christos Pierrakeas; Ioannis Panagiotopoulos; Achilles Kameas

A Correlation Verb (CorrVerb) Ontology for Object Properties Specification within Knowledge Domain Representations Proceeding

Thessaloniki, Greece, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Distance Learning, Domain Knowledge Representation, e- Learning, Formal Ontology, SUMO, WordNet

Olga Fragou; Achilles Kameas

Design 4 Pedagogy (D4P): Designing a Pedagogical Tool for Open and Distance Learning Activities Proceeding

Sophia Antipolis, France, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: e learning planning, learning activities, pedagogical planner, Rapid Prototyping

Olga Fragou; Achilles Kameas

Developing a User Oriented Design Methodology for Learning Activities Using Boundary Objects Proceeding

Prague, Czech Republic, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Boundary Objects, communities of practice, Design Research, empirical research, Learning Design, participatory design

Antonia Stefani; Achilles Kameas

Educational Content in Open and Distance Learning Environments: an insight into the use of standards and guidelines for evaluation Proceeding

Thessaloniki, Greece, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Assessment, certification guidelines, Digital Educational content, Lifecycle Model, Open and Distance Learning, Quality Assurance

Olga Fragou; Ioannis Hatzilygeroudis; Dimitris Kalles; Spiros Likothanassis

Implementing Participatory Design for Developing a Constructivist E-Learning Activity Proceeding

Chania, Greece, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: communities of practice, constructivism, empirical research, learning sequence, participatory design

Georgios Nikolopoulos; Georgia Solomou; Christos Pierrakeas; Achilles Kameas

An Instructional Design Methodology for Building Distance Learning Courses Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Distance Learning, instructional design methodology, learning objects, Lifelong learning, ontologies

Antonia Stefani; Achilles Kameas

A Life-Cycle Model for the Quality Evaluation of Educational Content Proceeding

Rome, Italy, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Assessment, Digital Educational content, Lifecycle Model, Quality Assurance on e-learning

Antonia Stefani; Vasileios Vasileiadis

A Web Metrics quality evaluation framework for e- commerce systems Journal Article

Computer Standards and Interfaces Journal, 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: E-commerce, evaluation framework, ISO 9126, Ontology, quality attributes, taxonomy, web metrics

Vassilis Gerogiannis; Panos Fitsilis; Achilles Kameas

Evaluation of project and portfolio Management Information Systems with the use of a hybrid IFS-TOPSIS method Journal Article

Intelligent Decision Technologies 7 (2013) (Journal), 2013.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: group decision making, intuitionistic fuzzy sets, multi-criteria decision making, Project and portfolio management information systems, technique for order preference by similarity to ideal solution

2012

Adamantia Spanaka; Christos Pierrakeas; Achilles Kameas

Experience from designing and applying collaborative learning services in distance adult education. Proceeding

Copenhagen, Denmark, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: adult education, collaborative learning services

Konstantinos Togias; Achilles Kameas

An Ontology-based Representation of the Google+ API Journal Article

3rd International Conference on Models and Ontology-based Design of Protocols, Architectures and Services (MOPAS 2012), 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Semantics, Social Networking System, Social Semantic Web, Web Mashup

Μ Μπαγιαμπού; Αχιλλέας Καμέας

Ανάπτυξη οντολογίας Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς Proceeding

Βόλος, Ελλάδα, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης, Εκπαίδευση, οντολογίες

Konstantinos Togias; Achilles Kameas

An Ontology-based Representation of the Twitter REST API Proceeding

Athens, Greece, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Social Networking System, Social Semantic Web, Web Mashup

Aikaterini Kalou; Georgia Solomou; Christos Pierrakeas; Achilles Kameas

An Ontology Model for Building, Classifying and Using Learning Outcomes Proceeding

IEEE Conference Publications, Rome, Italy, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Bloom Taxonomy, learning outcomes, Lifelong learning, ontologies

73 entries « 1 of 2 »