Αντώνης Λιοναράκης

Αντώνης Λιοναράκης
Καθηγητής Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ο Αντώνης Λιοναράκης είναι Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έχει διδάξει στο Open University της Μεγάλης Βρετανίας  Ήταν μέλος στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ιδρυτής και πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας «Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης».

 

Ήταν μέλος της επιτροπής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για τη δημιουργία του Ε.Α.Π., αργότερα της Ομάδας Εκτέλεσης Έργου και εισηγητής των αρχών της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη χώρα μας, καθώς επίσης και υπεύθυνος έκδοσης του διεθνούς περιοδικού “Open Education”. Οργανώνει κάθε δύο χρόνια διεθνές συνέδριο για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει στην έκδοση 21 βιβλίων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, ενώ εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε πολλά επιστημονικά περιοδικά.

 

Είναι επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων. Από το 2008 είναι μέλος του Global Advisory Council (GAC) για το The Observatory on Borderless Higher Education. Έχει προσκληθεί  να διδάξει και να παρουσιάσει εργασίες του από πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Ισλανδία, Βουλγαρία, Τουρκία και Ιαπωνία.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Λιοναράκης, Α. (2007). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα παγκόσμια δίκτυα πληροφορίας και επικοινωνίας ως πολιτισμικά αγαθά και παράγοντες αντιστάθμισης στον εθνοκεντρισμό και την παγκοσμιοποίηση. Μουσική στην Πρώτη Βαθμίδα / Εκπαιδευτικά προγράμματα και Πολιτικές Πολιτισμού (Αφιέρωμα), Τεύχος 1, σελ. 22 – 30 Χατζηπλής Π., Βασάλα Β. & Λιοναράκης Α. (2007). Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση / Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology, Τεύχος 5, σελ. 14-36 Lionarakis, A. (2006). Perspectives of Discipline for Distance Education. In the Conference Proceedings 2nd International Open and Distance Learning Symposium – Lifelong Open and Flexible Learning in the Globalized World, (pp 91 - 98). Anadolu University, Turkey Chatziplis, P., Vassala, P. & Lionarakis, A. Supplementary Distance Learning in Secondary Education. In the Conference Proceedings 2nd International Open and Distance Learning Symposium – Lifelong Open and Flexible Learning in the Globalized World, (pp 189 - 202). Anadolu University, Turkey Κουστουράκης Γ. & Λιοναράκης, Α. (2006). Ένα μοντέλο αναφοράς της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα από την περίπτωση του Βρετανικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: μια ιστορική - κοινωνιολογική προσέγγιση. Στο Σ. Μπουζάκης (Επιμ.) πρακτικά του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης - Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», SCIENTIFIC CONFERENCE in HISTORY OF EDUCATION WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION. Πάτρα Lionarakis, A. (2006). Learning through Action and Cognitive Skills in Distance Education. In C. Ho (Ed.), Proceedings of Technology, Colleges & Community Worldwide Online Conference 2006 (pp. 108-115). Honolulu, HI: TCC, University of Hawaii (USA) και Osaka Gakuin University (JAPAN) Λιοναράκης, Α. & Βαβουράκη Α. (2005). Διαρκής εξ αποστάσεως επιμόρφωση του ακαδημαϊκού προσωπικού – η περίπτωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ), Proceedings of the 3d International Conference on Open and Distance LearninApplications of Pedagogy and Technology (Τομ. Α, σελ. 259 - 272). Αθήνα: Προπομπός, ISBN 960-7860-53-5, set 960-7860-52-7 Λιοναράκης, Α. (2005). Διαδικασίες μάθησης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο: Π. Αναστασιάδης (Επιμ.) Πρακτικά 1ης Πανελλήνιας Διημερίδας με διεθνή συμμετοχή -  Δια βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην κοινωνία της πληροφορίας (σελ. 335 – 345). Ρέθυμνο: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Κρήτη ISBN: 960-88627-1-X Λιοναράκης, Α. (2005). Ανοικτά Πανεπιστήμια και εξ Αποστάσεως Πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Δύο διαφορετικές εκπαιδευτικές θεωρήσεις σε αναζήτηση ταυτότητας. Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης, Τεύχος 5ο,  ISSN 1109-8678 Λιοναράκης, Α., & Παπαδημητρίου Δ. (2004).  Η διδακτική εμπειρία στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  όπως ορίζεται από τους καθηγητές – συμβούλους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επιστήμες της ΑγωγήςΠαιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  Πανεπιστημίου Κρήτης, Τεύχος 3, 13-24. Lionarakis, A., (2003). A preliminary framework for a theory of Open and Distance Learning – the evolution of its complexity. In A. Szucs & E. Wagner (Eds), EDEN Conference Proceedings - The Quality Dialogue – Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and eLearning (pp 42 – 47). Rhodes, European Distance Education Network Λιοναράκης, Α., Παπαδημητρίου Δ. (2002) Συγκριτική Μελέτη Ανοικτής εξ Αποστάσεως & Συμβατικής Εκπαίδευσης: προκαταρτικά δεδομένα της ποιότητας της μαθησιακής εμπειρίας. Στο Α. Δημητρακοπούλου (Επιμ.) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση – Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή (σελ. 3 - 12). Αθήνα: Καστανιώτης   Λιοναράκης, Α. (2001). Ποιοτικές προσεγγίσεις στο σχεδιασμό και στην παραγωγή  εξ αποστάσεως πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού, στο Β. Μακράκης (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου - Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση από Απόσταση (σελ. 47 – 54). ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλος, Ρέθυμνο Lionarakis A., (1998). Polymorphic Education: A Pedagogical framework for open and distance learning. In A. Szucs & A. Wagner (Eds) Conference Proceedings – Universities in a Digital Era: Transformation, Innovation and Tradition – roles and Perspectives of open and distance learning (pp 499 – 505). University of Bologna, European Distance Education Network Lionarakis A., (1996). The Establishment of the Hellenic Open University΄, ΄Open Learning΄ - The Journal of Open and Distance Learning, Volume 14, (pp 53 – 58). Pitman Pub., The Open University