Συμμετοχή στη δράση ΚΑΛΛΙΠΟΣ

Κάλλιπος


Η Δράση «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για την εισαγωγή του ηλεκτρονικού, διαδραστικού, πολυμεσικού βιβλίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Προσφέρει, επίσης, μία μοναδική ευκαιρία στους διδάσκοντες των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να δημιουργήσουν επιστημονικό υλικό υψηλής ποιότητας προσβάσιμο από παντού. Η Δράση θα στηρίξει τις προσπάθειές τους τόσο υλικά, όσο και με την παροχή τεχνογνωσίας από εξειδικευμένο προσωπικό.

Στόχοι:

  • Πάνω από 2.000 νέα ηλεκτρονικά βιβλία
  • Πολυμεσικό και διαδραστικό περιεχόμενο
  • Πρόσβαση από παντού
  • Προώθηση της γνώσης και νέοι τρόποι εκμάθησης
  • Ίσες ευκαιρίες για Φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής ΣΘΕΤ/ΕΑΠ

Ιστότοποι

Δράση Κάλλιπος,  http://www.kallipos.gr/