Πρόσκληση για συμμετοχή Εκπαιδευτικών σε σεμινάριο οπτικού προγραμματισμού (Scratch)
Ιανουάριος 25, 2017
Πρόσκληση για συμμετοχή Εκπαιδευτικών σε σεμινάριο οπτικού προγραμματισμού (Scratch) -2ος Κύκλος
Μάρτιος 16, 2017

Junior Coding Academy – Google RISE 2016

Το ΕΕΥΕΜ του ΕΑΠ στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Mη Κυβερνητικό/Μη Kερδοσκοπικό Oργανισμό - Κόμβος Διαδραστικής Μεταφοράς Γνώσης - InterMedi@KT, υπέβαλαν πρόταση με τίτλο Junior Coding Academy για την υποστήριξη: προγραμματισμού scratch, ανάπτυξης παιχνιδιών και δραστηριοτήτων Arduino δωρεάν για μαθητές στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και νεαρών προσφύγων, για την οποία βραβεύτηκε ως μία από τις καλύτερες προτάσεις.

Η ΜΚΟ -  InterMedi@KT ανήκει πλέον σε έναν από τους 28 οργανισμούς σε 16 χώρες που έλαβαν το βραβείο Google RISE 2016!

Τα βραβεία Google RISE είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει οργανισμούς άτυπης εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι προωθούν την πληροφορική σε νέους μαθητές προ πανεπιστημιακών σπουδών που παραδοσιακά υπο-εκπροσωπούνται στον τομέα της Πληροφορικής.

Δείτε περισσότερα: εδώ!

Μάθετε περισσότερα για τους νικητές εδώ!