ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ 16
Απρίλιος 16, 2019
Θερινό Σχολείο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα»
Μάιος 29, 2019

ICODL 2019

10 Διεθνές συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Διαμορφώνοντας  από κοινού το μέλλον της εκπαίδευσης

 

 

 

Σημαντικές ημερομηνίες για το Συνέδριο

  • Κατάθεση ολοκληρωμένων εισηγήσεων: έως 30 Ιουνίου 2019
  • Αποδοχή εισηγήσεων / ενημέρωση συγγραφέων: 31 Iουλίου 2019
  • Κατάθεση τελικών και διορθωμένων εισηγήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2019
  • Διεξαγωγή συνεδρίου: 22 έως 24 Νοεμβρίου 2019