ΠΕΝΕΡ ΕΑΠ 16
Απρίλιος 16, 2019

ICODL 2019

10 Διεθνές συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Διαμορφώνοντας  από κοινού το μέλλον της εκπαίδευσης

 

 

 

Σημαντικές ημερομηνίες για το Συνέδριο

  • Κατάθεση ολοκληρωμένων εισηγήσεων: έως 30 Ιουνίου 2019
  • Αποδοχή εισηγήσεων / ενημέρωση συγγραφέων: 31 Iουλίου 2019
  • Κατάθεση τελικών και διορθωμένων εισηγήσεων: 15 Σεπτεμβρίου 2019
  • Διεξαγωγή συνεδρίου: 22 έως 24 Νοεμβρίου 2019