Πρόσκληση Εκπαιδευτικών – Επιμόρφωσης Μαθητών: Junior Coding Academy – Google RISE 2016

Πρόσκληση για επιμόρφωση μαθητών στο Scratch
Οκτώβριος 9, 2017
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WaW
Νοέμβριος 20, 2017

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών – Επιμόρφωσης Μαθητών: Junior Coding Academy – Google RISE 2016

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών - Επιμόρφωσης Μαθητών: Junior Coding Academy – Google RISE 2016

Η (ΜΚΟ) InterMedi@KT σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας- ΕΕΥΕΜ (ΕΕΥΕΜ) (eeyem.eap.gr) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) (www.eap.gr) προσκαλούν Εκπαιδευτικούς σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δυνατότητα εκπαίδευσης στα πλαίσια του Έργου Junior Coding Academy.

Η ομάδα μας έλαβε το βραβείο Google RISE για το έργο: Junior Coding Academy (http://juniorcodingacademy.gr/) για την υποστήριξη: προγραμματισμού #scratch, ανάπτυξης παιχνιδιών και δραστηριοτήτων #Arduino, το οποίο διατίθεται #δωρεάν για μαθητές στην #Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και μαθητών διαφορετικών εθνοτήτων.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούμε τους Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Δυτικής Ελλάδας, να συμμετέχουν στη Εκπαίδευσή τους αλλά και να οργανώσουν τρίωρη διδασκαλία στο σχολείο τους ως Επιμορφωτές των Μαθητών τους.
Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών και η τρίωρη διδασκαλία των μαθητών από τους Εκπαιδευτικούς (ένα τμήμα ανά εκπαιδευτικό) με σκοπό την εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού σε περιβάλλον Scratch, ανάπτυξης παιχνιδιών και δραστηριοτήτων Arduinο.

Το Σεμινάριο θα υλοποιηθεί από αρχές Νοεμβρίου και θα διαρκέσει ένα μήνα (Νοέμβριο) 2017, θα προσφερθεί δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της μεικτής μάθησης. Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης θα αξιοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα είναι διαθέσιμο στους επιλαχόντες, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από 9 Οκτωβρίου έως 18 Οκτωβρίου συμπληρώνοντας την Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής https://goo.gl/jrkHd3 !

Σε περίπτωση υπεράριθμων δηλώσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας υποβολής της δήλωσης. Προηγούνται οι δηλώσεις που αφορούν Τμήματα σχολείων τα οποία απαρτίζονται από μεγάλο ποσοστό κοριτσιών αλλά και μαθητών διαφορετικών εθνοτήτων. Οι Εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν θα λάβουν Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης - Βεβαίωση Επιμόρφωσης από το Πρόγραμμα για την τρίωρη διδασκαλία τους

Βίντεο: https://youtu.be/6XUgtdzQi6g