Νέα & Ανακοινώσεις

Μάιος 12, 2020

Φιλοξενία Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «Μαθαίνουμε από το σπίτι»

Ανταποκρινόμενο στις έκτακτες ανάγκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) εγκαινίασε […]
Μάιος 4, 2020

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΣΘΕΤ/ΕΑΠ Γεώργιο […]
Νοέμβριος 12, 2019

Συμμετοχή του EEYEM/ΕΑΠ στο EMPOWER webinar της EADTU

Το ΕΕΥΕΜ συμμετέχει στην εκδήλωση που διοργανώνει η EADTU με τίτλο EMPOWER webinar το οποίο και θα διεξαχθεί στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2019. Το EMPOWER […]
Οκτώβριος 4, 2019

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot 2019 (28 & 29 Νοεμβρίου 2019 – Θεσσαλονίκη) – Πρόσκληση Συμμετοχής Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)  σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και […]
Ιούλιος 29, 2019

Ολοκλήρωση 1ου Θερινού Σχολείου «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» του ΕΑΠ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο e-learning Θερινό Σχολείο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» (https://eeyem.eap.gr/ndss2019) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συνολικής διάρκειας τριών εβδομάδων (8-28 Ιουλίου […]
Ιούλιος 17, 2019

Θερινό Σχολείο για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

Θερινό Σχολείο ΕΕΥΕΜ 2019 με τίτλο:  «Από το Διαδίκτυο της Πληροφορίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων» Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Θερινό Σχολείο με τίτλο «Από το Διαδίκτυο […]
Μάιος 12, 2020

Φιλοξενία Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος (MOOC) στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «Μαθαίνουμε από το σπίτι»

Ανταποκρινόμενο στις έκτακτες ανάγκες που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) εγκαινίασε […]
Μάιος 4, 2020

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ/ΕΑΠ) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΣΘΕΤ/ΕΑΠ Γεώργιο […]
Νοέμβριος 12, 2019

Συμμετοχή του EEYEM/ΕΑΠ στο EMPOWER webinar της EADTU

Το ΕΕΥΕΜ συμμετέχει στην εκδήλωση που διοργανώνει η EADTU με τίτλο EMPOWER webinar το οποίο και θα διεξαχθεί στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2019. Το EMPOWER […]
Οκτώβριος 4, 2019

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot 2019 (28 & 29 Νοεμβρίου 2019 – Θεσσαλονίκη) – Πρόσκληση Συμμετοχής Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)  σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και […]
Ιούλιος 29, 2019

Ολοκλήρωση 1ου Θερινού Σχολείου «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» του ΕΑΠ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο e-learning Θερινό Σχολείο «Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα» (https://eeyem.eap.gr/ndss2019) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συνολικής διάρκειας τριών εβδομάδων (8-28 Ιουλίου […]
Ιούλιος 17, 2019

Θερινό Σχολείο για μαθητές Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας

Θερινό Σχολείο ΕΕΥΕΜ 2019 με τίτλο:  «Από το Διαδίκτυο της Πληροφορίας στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων» Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Θερινό Σχολείο με τίτλο «Από το Διαδίκτυο […]