4ο Patras IQ 2017

4ο Patras IQ 2017


Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) συμμετείχε στην 4η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2017 και παρουσίασε Καινοτόμες Υπηρεσίες & Εργαλεία εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που αφορούν

  • Την Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Μεθοδολογιών εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
  • Διαχείριση και Ανάλυση Εκπαιδευτικών δεδομένων
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνίας για την Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εκπαίδευσης
  • Έρευνα και Ανάπτυξη

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής ΣΘΕΤ/ΕΑΠ

Διοργανωτές

Η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras Innovation Quest 2017 (Patras IQ 2017), ), έλαβε χώρα μεταξύ  07 έως 09 Απριλίου 2017, για τέταρτη φορά στην Πάτρα, στο «Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας».

Ιστότοποι

Patras IQ,  http://www.patrasiq.gr/     #patrasiq17

Συλλογή Φωτογραφιών

piq171
piq172
piq173
piq174
piq175
piq176