Μαριάννα Σταμάτη

Μαριάννα Σταμάτη
Υπεύθυνη Τομέα Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

Τομέας : Τομέας Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης (ΤΟΔΙΤ)

 

Η Μαριάννα Σταμάτη είναι Πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του (ΤΕΙ Πατρών – 2007) με ειδίκευση στον τομέα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Marketing – Management). Είναι διοικητικός υπάλληλος (από το 2006) του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με καθήκοντα Υπεύθυνης Τομέα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, που αφορούν στην οργάνωση - διοίκηση αλλά και την οικονομική διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων που ανήκουν στο ΕΕΥΕΜ. Η προηγούμενη εμπειρία της περιλαμβάνει:

  1. Tην συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά προγράμματα: Must Learn It (Minerva), LeViS: Learning Via Subtitling (Socrates/Lingua), Sim Safety- Flight Simulator for Internet Safety (Lifelong Learning Programme, Key Activity 3: ICT), IRIS: «Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports, dealing with discrimination, racism and violence incidents» (Erasmus+ Programme: Support for Collaborative Partnerships in the field of Sport), Scratch 4 Teachers: "Design and development of e-learning application for the Scratch programming environment" {Computer Science for High School (CS4HS της Google)}
  2. Tην συμμετοχή της σε Εθνικά προγράμματα του ιδρύματος: «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του ΕΑΠ» στα Υποέργα 1,2 & 7 (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Γ’ ΚΠΣ), «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Πύλης του ΕΑΠ» (Κοινωνία της Πληροφορίας ΕΠ ΚτΠ), «Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΑΠ» (Ευρωπαϊκή Ένωση- ΕΚΤ και Εθνικούς πόρους ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Γ’ ΚΠΣ), «Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ» ιδιαίτερα «Υποστήριξη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ)» (Οικονομικό Τμήμα του Ιδρύματος ΕΑΠ), «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» στο Υποέργο 5 με τίτλο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΠ ΕΒΔΜ, ΕΣΠΑ).
  3. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα: «Ενίσχυση Έρευνας (ΠΕΝΕΡ-ΕΑΠ16)», στο αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα: “e-learning Θερινό Σχολείο με θέμα «Υπολογιστική Μηχανική και Επιστήμη» - (τρία συνεχόμενα έτη) καθώς και σε πρόγραμμα με τίτλο: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εκμάθησης οπτικού προγραμματισμού με τη μέθοδο της μεικτής μάθησης με τίτλο «Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch», δωρεά από το "Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος".