Δημοσιεύσεις

Show all

2015

Αντωνέλου, Γεωργία Ε; Βερύκιος, Βασίλειος Σ; Καλαντζή, Ροζαλία Γ; Παπαγιωτακόπουλος, Χρήστος Θ; Σταυρόπουλος, Ηλίας Κ

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ Inproceedings

In Proc. of the 8th International Conference in Open and Distance Learning 2015 (ICODL2015), Section A: theoretical papers, original research and scientific articles, pp. 72-81, 2015.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Μικτή Μάθηση, Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ΤΠΕ

2013

Fragou, Olga; Daousis, Dimitrios; Lazaropoulos, Spyridon

Αξιοποίηση του LAMS για τη σχεδίαση διαδικτυακών δραστηριοτήτων: στάσεις φοιτητών σχετικά με το ρόλο του εκπαιδευτή και τις κατηγορίες εργαλείων LAMS Proceeding

Athens, Greece, 2013.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: εμπειρική έρευνα, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαθησιακές δραστηριότητες LAMS

2011

Kouneli, Angeliki; Solomou, Georgia; Kameas, Achilles

Αξιοποίηση Οντολογιών για την Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Proceeding

Λουτράκι, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: αναπαράσταση γνώσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οντολογίες

Nikolopoulos, Georgios; Pierrakeas, Christos; Kameas, Achilles

Μαθησιακά Αντικείμενα: Χαρακτηρίζοντας τις Αυτόνομες Μονάδες Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Proceeding

Λουτράκι, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαθησιακά αντικείμενα