Δημοσιεύσεις

Show all

2012

Μπαγιαμπού, Μ; Καμέας, Αχιλλέας

Ανάπτυξη οντολογίας Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς Proceeding

Βόλος, Ελλάδα, 2012.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης, Εκπαίδευση, οντολογίες

2011

Μπαγιαμπού, Μ; Kameas, Achilles

Χρήση Οντολογιών για την Περιγραφή και τη Διαχείριση Μαθησιακών Στόχων και Μαθησιακών Αντικειμένων Proceeding

Πάτρα, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: μαθησιακά αντικείμενα, μαθησιακοί στόχοι, νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, οντολογίες

Kalou, Aikaterini; Solomou, Georgia; Kameas, Achilles

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Proceeding

Λουτράκι, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, οντολογίες, προσδοκώμενα αποτελέσματα

Kouneli, Angeliki; Solomou, Georgia; Kameas, Achilles

Αξιοποίηση Οντολογιών για την Μοντελοποίηση Γνωστικών Πεδίων στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Proceeding

Λουτράκι, Ελλάδα, 2011.

Abstract | Links | BibTeX | Ετικέτες: αναπαράσταση γνώσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οντολογίες