Δημοσιεύσεις

Show all

2015

Αντωνέλου, Γεωργία Ε; Βερύκιος, Βασίλειος Σ; Καλαντζή, Ροζαλία Γ; Παπαγιωτακόπουλος, Χρήστος Θ; Σταυρόπουλος, Ηλίας Κ

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ Inproceedings

In Proc. of the 8th International Conference in Open and Distance Learning 2015 (ICODL2015), Section A: theoretical papers, original research and scientific articles, pp. 72-81, 2015.

Links | BibTeX | Ετικέτες: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Μικτή Μάθηση, Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ΤΠΕ

Αντωνέλου, Γεωργία; Βερύκιος, Βασίλειος; Καλαντζή, Ροζαλία; Παναγιωτακόπουλος, Χρήστος; Σταυρόπουλος, Ηλίας

Υποστήριξη Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου μέσω στοιχείων Μικτής Μάθησης και ΤΠΕ Proceeding

Αθήνα, 2015.

Abstract | BibTeX | Ετικέτες: Μικτή Μάθηση, Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ΤΠΕ 1. Η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων στο ΕΑΠ Η