7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 22 και 23 Ιουνίου 2018

fosscomm2018: Κάλεσμα για παρουσιάσεις
Ιούλιος 4, 2018
Συμμετοχή του ΕΕΥΕΜ στο SpoudaseFEST 18
Ιούλιος 31, 2018

7ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 22 και 23 Ιουνίου 2018

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει διήμερο Εργαστήριο για υποψήφιους διδάκτορες που εκπονούν διδακτορική διατριβή σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της χώρας ή του εξωτερικού σε αντικείμενα της εκπαίδευσης, των παιδαγωγικών, της αξιοποίησης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, των ανθρωπιστικών επιστημών. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Ιουνίου 2018 στο νέο κτίριο του ΕΑΠ στην Αθήνα (Γραβιάς 4-6).
Το Εργαστήριο απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και ερευνήτριες που επιθυμούν να μοιραστούν τη δουλειά τους και να συζητήσουν πάνω σε θέματα σχεδιασμού, μεθοδολογίας, ανάλυσης και διαχείρισης ερευνητικών δεδομένων αλλά και να κουβεντιάσουν για τις ιδιαίτερες προκλήσεις και εμπόδια που έχουν συναντήσει ανεξάρτητα από το στάδιο εκπόνησης στο οποίο βρίσκονται.
Στη διάρκεια του εργαστηρίου οι υποψήφιοι διδάκτορες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την πρόοδο της μελέτης τους και να λάβουν ανατροφοδότηση, ενώ θα υπάρξουν εισηγήσεις από καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες πάνω σε επιμέρους ζητήματα (το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα).