Υπηρεσίες προς φοιτητές

Υπηρεσίες προς φοιτητές


Ψηφιακός Αναγνώστης Τόμων

Ο Ψηφιακός Αναγνώστης Τόμων είναι μία υπηρεσία, που διατίθεται μέσα από την πλατφόρμα υποστήριξης φοιτητών και στόχο έχει την υποβοήθηση των φοιτητών του ΕΑΠ, διευκολύνοντας την πρόσβαση στους τόμους που προσφέρονται με κάθε Θεματική Ενότητα. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να παρέχει εύκολη περιήγηση στους τόμους, αλλά και να διασφαλίζει τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραφέων τους, παρέχοντας αυξημένα επίπεδα ασφαλείας σχετικά με την μεταφόρτωση, αποθήκευση και εκτύπωση των τόμων.


Εικονικές τάξεις ΕΑΠ – Saba Meeting (Centra)

Το Centra είναι ένα περιβάλλον σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μέσα από μία εικονική τάξη, απαιτώντας για τον κάθε συμμετέχοντα της τάξης, έναν Η/Υ με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, ένα μικρόφωνο και προαιρετικά μια web camera. Μια τυπική συνεδρία τηλεδιάσκεψης (event) έχει τη μορφή παρουσίασης με έναν κεντρικό συντονιστή / παρουσιαστή (leader / presenter) -που συνήθως είναι ο καθηγητής, και τους λοιπούς συμμετέχοντες (participants / guests) -που συνήθως είναι οι φοιτητές.

Στόχος την υπηρεσίας είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετέχουν σε Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ) από τον χώρο τους, όπως και να μπορούν να επικοινωνούν τόσο με τους Καθηγητές-Συμβούλους όσο και μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μία ουσιαστική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε φοιτητές που ή δεν έχουν την δυνατότητα ή τους είναι δύσκολο να παρευρίσκονται σε δια ζώσης ΟΣΣ.

Για την καλύτερη υποστήριξη της υπηρεσίας, αναπτύχθηκαν εγχειρίδια και οδηγοί χρήσης του συστήματος Centra για Καθηγητές Συμβούλους και φοιτητές τα οποία έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της υπηρεσίας (http://centra.eap.gr) και τα οποία διαρκώς ενημερώνονται. Τέλος, παρέχεται διαρκής υποστήριξη χρηστών μέσω τηλεφώνου και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης virtualclasshelp@eap.gr.


Ηλεκτρονικοί Χώροι Εκπαιδευτικής Διαδικασίας (study.eap.gr)

Η υπηρεσία «Ηλεκτρονικοί Χώροι Εκπαιδευτικής Διαδικασίας» λειτουργεί στη διεύθυνση http://study.eap.gr/ και αφορά όλες τις Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνται όλες οι δραστηριότητες που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία:

  • Επικοινωνία – Συζητήσεις
  • Συμπληρωματικό Υλικό
  • Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο - Ύλη εξετάσεων – Διδακτικό Υλικό
  • Εργασίες
  • Ψηφιακός αναγνώστης τόμων (ΨΑΤ)

Τρισδιάστατο Εκπαιδευτικό Παίγνιο - Onlabs

Η ανοικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση παρουσιάζει εξ ορισμού μία δυσκολία στο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για να συμμετάσχουν στην εργαστηριακή πρακτική των μαθημάτων που απαιτούν κάτι τέτοιο, όπως για παράδειγμα η Βιολογία και η Χημεία.