Ροζαλία Καλαντζή

Ροζαλία Καλαντζη
Πτυχιούχος Μαθηματικών, Msc
2610 36 7743

Η Ροζαλία Καλαντζή αποφοίτησε από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» με κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του τμήματος Μαθηματικών του πανεπιστημίου Πατρών και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» με κατεύθυνση «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του πανεπιστημίου Πατρών. Έχει παρακολουθήσει το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής κατάρτισης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ), γνωρίζει Αγγλικά, Ιταλικά και τον κώδικα Braille. Τέλος, έχει παρακολουθήσει πληθώρα εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Αχαΐας, στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Πάτρας, στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ), σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ). Από το 2011 εργάζεται στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται κυρίως με την εκπαίδευση ενηλίκων, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τις εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική τεχνολογία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων.

Skills