Προσωπικό ΕΕΥΕΜ

Προσωπικό ΕΕΥΕΜ


Διοικητικό Προσωπικό

Μαριάννα Σταμάτη

Διαχειρίστρια Έργων


Η Μαριάννα Σταμάτη είναι Πτυχιούχος Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του (ΤΕΙ Πατρών – 2007) με ειδίκευση στον τομέα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Marketing – Management). Είναι διοικητικός υπάλληλος (από το 2006) του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με καθήκοντα Υπεύθυνης Τομέα Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στην οργάνωση - διοίκηση αλλά και την οικονομική διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων που ανήκουν στο ΕΕΥΕΜ..

Περισσότερα

Ερευνητικό & Τεχνικό Προσωπικό

Νικόλαος Αλαχιώτης

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών


Ο Νικόλαος Αλαχιώτης αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών το 1999. Έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο τμήμα το 2009. Συνεργάζεται με το EΕΥΕΜ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από τις 4 Οκτωβρίου 2010

Περισσότερα

Ηλίας Σταυρόπουλος

Πτυχιούχος Μαθηματικών, Διδάκτωρ Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής


Ο Ηλίας Σταυρόπουλος έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Μαθηματικών το 1994 και διδακτορικό δίπλωμα στις Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2003. Από το 2015 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ,

Περισσότερα

Παναγιώτης Φραγκούλης

Τεχνικός Δικτύων και Η/Υ


Ο Παναγιώτης Φραγκούλης έχει τελειώσει το τμήμα το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Παράρτημα Ναυπάκτου - ΤΕΙ Μεσολογγίου. Έχει εργαστεί στο ΕΑΠ στο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων προσφέροντας Τεχνική Υποστήριξη Προσωπικού και Εγκαταστάσεων την χρονική περίοδο (2004 – 2010) και από το (2011 – 2017) εργάζεται ως τεχνικό προσωπικό στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) με κύρια ασχολία την Τεχνική Υποστήριξη Ιστοσελίδων και Προσωπικού του ΕΕΥΕΜ.

Περισσότερα