Παναγιώτης Φραγκούλης

Παναγιώτης Φραγκούλης
Τεχνικός Δικτύων και Η/Υ<br>Τεχνικό Προσωπικό

Ο Παναγιώτης Φραγκούλης έχει τελειώσει το τμήμα το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Παράρτημα Ναυπάκτου - ΤΕΙ Μεσολογγίου. Έχει εργαστεί στο ΕΑΠ στο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων προσφέροντας Τεχνική Υποστήριξη Προσωπικού και Εγκαταστάσεων την χρονική περίοδο (2004 – 2010)

Από το (2011 – 2013)  εργάζεται ως τεχνικό προσωπικό στο Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) με κύρια ασχολία την Τεχνική Υποστήριξη Ιστοσελίδων και Προσωπικού  του ΕΕΥΕΜ. Συγκεκριμένα έχει καλή εμπειρία στην κατασκευή και υποστήριξη ιστοσελίδων με προγράμματα CMS.

Έχει εμπειρία στη χρήση , εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξυπηρετητών Linux Server συστημάτων,  Microsoft Windows/ Microsoft Windows  Server™ και Linux Server/Desktop. Επιπλέον υπάρχει άριστη εμπειρία σε θέματα Hardware – Network  Support, όπως και καλός χειρισμός των εργαλείων Microsoft Office™, Γλωσσών Προγραμματισμού  PHP, HTML, Javascript, Java, C++, UML,και βάσεων δεδομένων mySQL, phpMyadmin.