Νικόλαος Αλαχιώτης

Νικόλαος Αλαχιώτης
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Τεχνολογίας Υπολογιστών
2610 36 7711

Ο Νικόλαος Σ. Αλαχιώτης γεννήθηκε το 1976. Αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών το 1999. Έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το ίδιο τμήμα το 2009 με αντικείμενο «Τεχνικές μεταγλωττιστών και αρχιτεκτονικές επεξεργαστών για στατικές και δυναμικές εφαρμογές» . Έχει άριστη γνώση Αγγλικών, μέτρια γνώση Γερμανικών, 4 δημοσιεύσεις σε διεθνή αναγνωρισμένα περιοδικά, 4 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια, έχει συμμετάσχει ερευνητικά σε 9 Ευρωπαϊκά και Ελληνικά προγράμματα. Έχει παρακολουθήσει δύο ευρωπαϊκά σεμινάρια σχετικά με το αντικείμενο του διδακτορικού του. Συνεργάζεται με το EΕΥΕΜ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από τις 4 Οκτωβρίου 2010. Στα πλαίσια της εργασίας στο ΕΕΥΕΜ έχει ασχοληθεί με : Eγκατάσταση και ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης μάθησης ILIAS, έρευνα και έλεγχος πάνω σε πλατφόρμες ηλεκτρονικής απομακρυσμένης επιτήρησης φοιτητών, ενημέρωση του οδηγού συγγραφής βιβλιογραφικών αναφορών ΑΡΑ, ανάπτυξη και επικαιροποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, επεξεργασία βιντεοδιάλεξης, διόρθωση παροραμάτων έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, σύστημα αρχειοθέτησης παραδοτέων, αρχειοθέτηση αλληλογραφίας έργου ΕΣΠΑ, πιστοποίηση, υποστήριξη τυφλών φοιτητών. κριτική ανάγνωση και μετάφραση στα αγγλικά παραδοτέων, οντολογίες, έρευνα στις μετρικές έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για κριτικούς αναγνώστες και συντονιστές, έχει συμβάλει στη δημιουργία του ψηφιακού αναγνώστη τόμων, έχει συγγράψει παραδοτέα για εγκατάσταση και ανάπτυξη wiki, έρευνα στο πρότυπο SCORM και στο πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core, σύγκριση αποθετηρίου DSpace με τα υπάρχοντα αποθετήρια.

 

Στα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκει η αναλυτική εκπαιδευτικών δεδομένων και η εξ ’αποστάσεως εκπαίδευση όπου και έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει σε διεθνές συνέδριο με κριτές.