Ιωάννης Καραθανάσης

Ιωάννης Καραθανάσης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας ΥπολογιστώνΕπιστημονικό Προσωπικό
2610 36 7737

Ο Ιωάννης Καραθανάσης είναι διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα «Υπολογιστικά Μαθηματικά – Πληροφορική στην Εκπαίδευση» με κατεύθυνση «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» του Τμήματος Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει εμπειρία πάνω από χίλιες ώρες διδασκαλίας στην εκπαίδευση της πληροφορικής σε προγράμματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης - γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης.

Από το 2012 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Αυτή τη στιγμή είναι μέλος του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ, όπου ασχολείται με την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων στο ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης.