Ιωάννης Καλέμης

Ιωάννης Καλέμης
Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, Msc.
2610 36 7712

 

O Ιωάννης Καλέμης είναι ερευνητής στην Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Aποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. Έχει μεταπτυχιακή ειδίκευση πάνω στα Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών, και η μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία είχε ως αντικείμενο τον διάχυτο υπολογισμό.

Τα προηγούμενα χρόνια έχει εργαστεί στην εταιρία ADVANCED INFΟRMATICS LTD,  όπου και πήρε μέρος σε Ευρωπαϊκά Έργα τα οποία σχετίζονταν με την υλοποίηση real-time embedded συστημάτων και την ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για έλεγχο, παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσής τους και στην στην Ερευνητική Μονάδα 3 (DAISSy/ΕΜ3) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” (Ι.Τ.Υ.Ε.), όπου έχει δουλέψει τοσό ως Μηχανικός Λογισμικού, οσο και  σαν υπευθυνος τεχνικής ομάδας σε έργα που σχετίζονται με διάχυτο υπολογισμό και περιρρέουσα νοημοσύνη.

Από τις 4 Οκτωβρίου 2010 έως και σήμερα εργάζεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Στο πλαίσιο των εργασιών του στο ΕΑΠ έχει εργαστεί ως υπεύθυνος συντονισμού και επίβλεψης της υλοποίησης του τεχνικού και τεχνολογικού αντικειμένου του Υποέργου 5 του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) και ως μέλος των ομάδων των έργων LPMnage Sem@schools, Epoquei-Care, BrightsTOY+και MUSa.

Έχει συμμετάσχει στην Ομάδας Νέων Προγραμμάτων Σπουδών - ΟΝΕΠΣ (νυν Τομέας Δημιουργίας και Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων του ΕΕΥΕΜ) για την ανάπτυξη διαδικτυάκών μαθημάτων για το ΕΑΠ.

 

Έχει πραγματοποιήσει 8 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και έχει 2 συμμετοχές σε κεφάλαια επιστημονικών βιβλίων που σχετίζονται με τον διάχυτο υπολογισμό, την περιρρέουσα νοημοσύνη και τα μεσολογισμικά.

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται:
• Πανταχού παρών υπολογισμός, Διάχυτος υπολογισμός
• Ασύρματα δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες
• Συστήματα πραγματικού χρόνου (Real-Time Systems)
• Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), Διαδραστικές Διεπαφές (Interactive / Alternative Interfaces),
• Επεξεργασία Σημάτων & Εικόνας (Signal/ Image l Processing),
• Parsers
• Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και τρόποι παράδοσης
• MOOCs

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σε εφημερίδες:

1. I. Calemis, A. Kameas, «Ubiquitous Computer» (Ο Πανταχού Παρών Υπολογιστής) , Sunday Macedonia news, issue 32, 8 January.

Σε Συνέδρια:

1. C. Goumopoulos, A. Kameas, E. Berg, I. Calemis, "A Service-Oriented Platform for Pervasive Awareness Systems," waina, pp.470-475, 2009 International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, 2009

2. ASTRA: An Awareness Connectivity Platform for Designing Pervasive Awareness Applications, Calemis, I., Kameas, A., Goumopoulos, C., and Berg, E., International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering (SCSS 2008), Springer

3. Ioannis Calemis & Irene Mavrommati, “ASTRA Awareness Connectivity Platform based on Service Oriented Concepts”, Short Paper presented in Workshop on Architectures and platforms for AMI, AMI2008, Fraunhofer IIS, Erlangen, Germany, 19 November 2008

4. Calemis, J. & Mavrommati, I. (2007) "Preliminary requirements and approach for Tools that configure pervasive awareness applications: the ASTRA case (poster)", HCII 2007, Beijing, China, 2007.

5. Calemis, I., Goumopoulos, C., Kameas, A. , "Talking plant : integrating plants behavior with ambient intelligence", In Proceedings of the 2nd IET International Conference on Intelligent Environments(IE06), Athens, Greece, pp. 335-343, 5-6 July

6. C. Goumopoulos, N. Drossos, I. Calemis, and A. Kameas. "A P2P communication architecture reflecting on the Plugs and Synapses model for ubiquitous computing systems", TALES of the Disappearing Computer, Santorini, Greece, 1-4 June 2003

7. Experiencing Extrovert Gadgets.I. Mavrommati, P. Markopoulos, J. Calemis, A. Kameas. (short paper) Human - Computer Interaction Conference, Sept. 2003, Bath, UK.

Κεφάλαια σε Βιβλία

1. Calemis, I., A. Kameas, et al. (2009). ASTRA: An Awareness Connectivity Platform for Designing Pervasive Awareness Applications. Innovations and Advances in Computer Sciences and Engineering. S. Tarek

2. Achilles Kameas and Ioannis Calemis, Pervasive Systems in Health Care, Handbook of Ambient Intelligence and Smart Environments, October 01, 2009, Chapter III, pp 315-346,