Δημήτρης Καλλές

Δημήτρης Καλλές
Αναπληρωτής Καθηγητής<br> Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο<br>Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Ο Δημήτρης Καλλές είναι  Αναπληρωτής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη – Εφαρμογές», όπου, επίσης, είναι και αναπληρωτής Κοσμήτορας στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Έχει Δίπλωμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (1991) από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχει, επίσης, M.Sc. (1993) και Ph.D. (1995) από το University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST, σήμερα University of Manchester).

Έχει συνεργαστεί ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με το ΕΑΠ από το 2001 και με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2007. Επίσης έχει διδάξει διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι σε Θεωρία και Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης με έμφαση στη Μηχανική Μάθηση και σε Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα, Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με το ΕΑΠ έχει εμπλακεί στη σχεδίαση και υλοποίηση μεγάλων έργων ανάπτυξης και αξιολόγησης έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στην πιλοτική και παραγωγική λειτουργία υποδομών για ηλεκτρονική υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι έμπειρος αξιολογητής προτάσεων και έργων.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και οι εργασίες του έχουν λάβει  πάνω από 600 αναφορές. Είναι έμπειρος προγραμματιστής.